Styrelsemöte nr 7 2006

Protokoll nr 7 fört vid Skeldervikens Byalags Styrelsemöte
2006-10-12.

Plats: Matsalen på Lingvallen.
Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, John Edholm, Lennart Rydberg, Evy Jansson, Johan Flodmark.

1. Ordföranden hälsade välkomna och öppnade mötet.

2. Gruppernas redovisning:
-Tennisgruppen har tillsammans med Thomas Brorsson och Kajsa träffat Almviken ABs ägare för att diskutera ny tennisbana på Lingvallen där det tidigare funnits en asfaltbana. Diskussionen fördes i god anda. Almviken återkommer med någon sorts besked i månadsskiftet oktober/november.
-Seniorgruppen har haft ett sammanträde där seniorboende diskuterades. Eftersom det inte finns andra alternativ vill seniorgruppen i första hand att det byggs seniorbostäder i tennisparken, i andra hand i en rad längs Valhallsvägen i Valhallsskogen.
-Grannsamverkan hade inget att rapportera.
-Brygggruppen meddelade att bryggan, flotten och stegen på olika sätt tagit sig upp ur havet.
-Historiegruppen, inget nytt.
-Miljö och natur meddelade också att inget fanns att rapportera.
-Trafikgruppen har bokat ett möte med Tommy Wiberg 18/10 för uppföljning av utestående trafik frågor.

3. Övriga frågor
Nästa sammanträde den 2 november 2006.

Vid pennan Johan Flodmark Justeras Thomas Brorsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.