Styrelsemöte nr 5 2005

Protokoll nr 5 fört vid Skeldervikens Byalagets
styrelsemöte  2005-10-06
Plats:
Matsalen på Lingvallen.

Närvarande: Thomas Brorsson, John Edholm, Torgny Bergström, Lennart Rydberg, Lars Flodmark. Adjungerad för genomgång av förslag till nya stadgar Lars Stavehaug.

1. Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Protokollet från styrelsemöte fyra justerades.

3. Gruppernas redovisning.
Miljö och Natur: Torgny berättade om ”svamputflykten” till Hallandsåsen i lördags. Det var ont om svamp men gott om gott humör och trevlig samvaro.
Grannsamverkan: Lennart meddelade att det nu är 20 områden i Skälderviken som Är anslutna samt att kallelse till möte den 26 oktober kl. 1900 på Lingvallen delats ut till de hushåll som ännu inte är anslutna till Grannsamverkan.
Historiegruppen: Lennart berättade att NST intervjuat gruppen med en artikel i tidningensom resultat.
Strand och Brygga: John meddelade att bryggans trädelar nu var förda i land och upplagda i en prydlig hög där de får vila till våren. Flotten som hade slitit sig från sin förtöjning bärgades ett par veckor tidigare och ligger också den tryggt på land om än en aning stukad.
Trafikgruppen, Seniorgruppen och Tennisgruppen hade ingen representant vid mötet och ingen redovisning av deras verksamhet gjordes.

4. Övriga frågor.
Förslag till nya stadgar, version tre, gicks igenom, kommenterades och ändrades till version fyra. Om § 3 lydelse kunde inte kommas över ens varför denna återremitterades till styrelsen för att tas upp vid nästa styrelsemöte.
Trafikgruppens aviserade möte den 2 november kommer att genomföras trots att Jan som är gruppens ledare inte kan delta. Thomas ansvarar för genomförandet med stöd av Torgny och Lars. Kallelse skall vara utdelad senast 25 oktober.
Thomas rapporterade från mötet med föreningarna 20 september. Föreningen har erbjudits att medverka i julmarknad och att sälja ”citykort”men tackar nej till båda. Likaså till inbjudan till seminarium i Eslöv.
Thomas meddelade att utställning av förslaget till byggnation på ”Hotelltomten” kommer att genomföras 9 november på Restaurang Skälderviken.
Lars berättade om programmet till fördjupad översiktsplan för Skälderviken, Valhall Park och Flygplatsen. Samrådsmöte kommer att hållas 15 november. Kallelse utdelas v 44.

5.Mötet Avslutades.

Nästa möte 10 november.

Vid protokollet
Lars Flodmark
Justeras
Thomas Brorsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.