Styrelsemöte nr 11 2004

Protokoll nr 11 fört vid Byalagets styrelsemöte  2004-12-03
Plats:
Via Marina 1 (hos Jan och Evy)

Närvarande: Thomas Brorson, Torgny Bergström, Jan Jansson, Mats Rosén, Britt Bengtsson, Evy Jansson, Johan Flodmark, Lennart Rydberg.

1. Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Föregående protokoll justerades.
Grupperna redovisar.
Tennis: Säsongen är slut. Årets intäkter 8319 kr och kostnader 4569 kr.
Strand och brygga: Ej representerade.
Seniorgruppen: Hade möte den 16 november.
Miljö och Natur: Inget nytt.
Digitalfoto: Terminen avslutad, startar igen 12 januari 2005.
Grannsamverkan: Brottstatistiken utlagd på hemsidan.
Släktforskning: Avslutar terminen med en resa till Landsarkivet i Lund. Startar igen den 13 januari 2005.
Trafikgruppen: Nytt övergångsställe skall iordningsställas Valhallsvägen – Bjärevägen enligt önskemål från årsmötet.
Barn, Ungdom, Skola: Ej representerade.
Historiegruppen: Fortsätter dokumentera vykort, startar igen 27 januari 2005.

3. Inkomna/avsända skrivelser: Svarat på enkät angående SLUG.

4. Övriga frågor:
• Hamnfesten: Kan vi ställa upp som parkeringsvakter? Vi tar upp frågan vid nästa styrelsemöte.

  • Knutsfesten: Styrelsen beslutade att inte själv anordna knutsfesten men vi hjälper gärna till om någon annan håller i arrangemanget. Torgny talar med scouterna, Eva Johansson.

 

  • Gruppernas arbetssätt (studiegrupp/arbetsgrupp): Mer av byalagsarbete skall ske i grupperna. Det ”nygamla” arbetssättet utvärderas under 2005.

 

  • Material till Hamnposten (glöm inte det!) Britt lämnar senast 11 /12.

 

  • Schemat för våren 2005 fastställdes och kommer att läggas ut på hemsidan.

 

 

5. Nästa styrelsemöte: den 20 januari 2005 kl. 19.00 i skolmatsalen Errarps skola.

Evy Jansson

Justeras:
Thomas Brorson.

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.