Styrelsemöte nr 9 2004

Protokoll nr 9 fört vid Byalagets styrelsemöte  2004-10-07
Plats:
Matsalen i Errarps skola.
Närvarande: Thomas Brorson, Torgny Bergström, Jan Jansson, Lars Flodmark, Britt Bengtsson, Evy Jansson.

1. Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Föregående protokoll justerades med en namnändring under Grannsamverkan. Skall vara Thomas och Lennart tar tag i detta.
Grupperna redovisar.
Tennis: Inget nytt
Strand och brygga: Yttre delen ligger på land efter stormen.
Seniorgruppen: Gruppen kontaktad. Möte senare.
Miljö och Natur: Tyvärr är det för sent att räfsa på Sven Johns Udde. Slåttern är klar. Möjlighet finns att låna maskin på kommunen.
Digitalfotogruppen: Är i gång med ca 1 träff per vecka fram till december.
Till gruppledare valdes Magnus Larsson. Föreläsare kommer att medverka vid nästa möte.
Grannsamverkan: Inget nytt.
Släktforskning: Är i full gång. Resa till Lantmäteriet i Kristianstad eller till forskarsalen i Lund planeras.
Trafikgruppen: Inget nytt.
BUS-gruppen: Inget nytt.
Historiegruppen: Skall datera och förklara vad man ser på gamla bilder.

3. Inkomna/avsända skrivelser:
-från SLUG, (vi skall inte vara medlemmar)
-från en bybo som vill att vi kallar till möte ang. Hotellet/Parken. Thomas läste upp brevet.
Skall det informeras anser styrelsen att Almviken AB bör göra detta.
Styrelsen avvaktar med ev. möte tills vi har något att informera om. Länsstyrelsen skall ju också säga sitt om ev. byggnadsminnesförklaringen.
-från Uffen Redhe som vill sälja konsulttjänster och kurser. Inget vi behöver just nu.

4. Övriga frågor:
Förslag till översiktsplan finns nu utställd på Stadshuset och alla bibliotek. Synpunkter skall vara insända senast den 6 december 2004.
Torget: Thomas har tillskrivit Björn P. Ingen ombyggnad under 2005.

5. Föreningsinbjudan: Beslöt vi att vänta med detta till våren.

6. Nästa styrelsemöte blir den 2004-11-04

7. Mötet avslutas.

Evy Jansson

Justeras:
Thomas Brorson.

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.