Styrelsemöte nr 7 2004

Protokoll nr 7 fört vid Byalagets styrelsemöte 2004-05-13
Plats:
Matsalen i Errarps skola.
Närvarande: Thomas Brorson,Torgny Bergström, Lennart Rydberg, John Edholm, Mats Rosén, Johan Flodmark, Jan Jansson , Evy Jansson.

§ 1. Ordf. hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2. Föregående protokoll upplästes och godkändes med en smärre ändring. Protokollet från gången innan är under distrubition.

§ 3. Grupperna redovisar:
Historiegruppen: har haft avslutning på Carl Fredrik. Återupptar arbetet i slutet av september.
Strand & Brygga: Bryggan klar till badsäsongen börjar.
Tennis: Banan blir spelklar till den förste juni.
Släktforskningen: har också haft avslutning på Carl Fredrik. Tidpunkter för höstens sammankomster skall bestämmas.
Trafikgruppen: Inget nytt.
Natur och miljö: Man har städat på stranden. Geologivandring blir det den 15/5-04 med geolog Leif Carserud. Floravandring den 27/5-04 med naturskribent Arne Broman.
Seniorgruppen: Vi inväntar hösten för nästa möte.
Grannsamverkan: Inget nytt.

§ 4. Inkomna/sända skrivelser: En skrivelse från SLUG. Vi deltar inte.

§ 5. Övriga frågor:
Renovering av minnesmärket: Vi bestämmer att styrelsen träffas vid minnesmärket den 10/6-04 kl. 18.00
Hamnposten: Material till Torgny senast den 24/5-04. HP kommer ut mellan skolavslutningen och midsommar.
Nästa styrelsemöte ändras till den 3/6-04. Plats hos Thomas kl.19.00.
Inbjudan till andra föreningar i Skälderviken. Det är positivt att lära känna varandra. Vi tar reda på vilka som finns till nästa möte. Viktigt att det finns en dagordning.
En representant för Källan har frågat om vår inställning till att ha postservice i affären. Vi är mycket positiva till speciellt paketservicen. Lennart R. ombads att kontakta Källan och be att man gjorde en skrivelse till Hamnposten om situationen.
Övergångsställe vid Valhallsvägen/Bjärevägen: Vi föreslår: refug+övergångställe över Valhallsvägen, nordöstra sidan av Bjärevägen.

§ 6. Nästa styrelsemöte blir som sagts ovan den 3/6-04

§ 7. Mötet avslutas.

Evy Jansson

Justeras:  Thomas Brorson.

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.