Styrelsemöte nr 6 2004

Protokoll fört vid Byalagets styrelsemöte 2004-04-22
Plats: Matsalen i Errarps skola.
Närvarande: Thomas Brorson, Lennart Rydberg, John Edholm, Jan Jansson, Evy Jansson.

§ 1. Ordf. hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2. Justering av protokollet får vänta tills några ändringar genomförts.

§ 3. Grupperna redovisar:
Historiegruppen: Skall ha avslutning på rest. Carl-Fredrik.
Strand & Brygga: har haft möte den 14/4-04, arbetet med nya bryggan är påbörjat och kommer att avslutas i maj.
Natur& Miljö: Ett tiotal personer städade sträckan mellan hamnen och Sven Johns udde
Det blir naturvandring (fåglar och växter) den 8/5-04 kl. 09.00. Vi träffas vid Via Marina nr 1
Geologivandring blir den 15/5-04 kl. 10.00 med Leif Carserud Samma samlingsplats som ovan.
Växtvandring med Arne Broman blir troligen veckan före pingst. Evy kontaktar Arne B.
Seniorgruppen: Alla medlemmar har informerats om det som hänt senaste tiden på seniorboendefronten.
Grannsamverkan: Styrelsemöte har hållits i Ängelholm.
Trafik: Jan J. redogjorde för nya rön om ljuddämpning på räls med hjälp med gummiband som fästes vid rälsens liv.

§ 4. Inkomna/sända skrivelser: Svar från Banverket om utsläpp av vatten från arbetsplatsen på Hallandsåsen till Skälderviken. Se Bilaga!

§ 5. Övriga frågor: Det har klagats på buskörning med moped på Sven Johns udde. Vi uppmanades att vara observanta.
Renovering av minnesplatsen: Ärendet får vänta till nästa styrelsemöte
Övergångsställe: Vi tittar på plats vid nästa möte.
Farthinder på Bjärevägen: Vi kallar till ett möte om detta i höst. Boende vid Bjärevägen och andra intresserade inbjudes. Även Björn Pettersson kontaktas. Jan J. ringer Björn P. och kollar om idén är bra.
Undergången vid Mesanvägen: När alla tillstånd från kommunen är klara, kallar Banverket till ett möte med Byalaget.
Bygdeforum: Inga deltagare från oss.
Hamnposten: Thomas har förhandlat med tryckeriet. Kostnaden blir 1500:- per upplaga året ut.

§ 6. Nästa styrelsemöte blir den 13/5-04 på Errarps skola, matsalen
Mötet därefter den 10/6-04.

§ 7. Mötet avslutas.

Evy Jansson.

Justeras: Thomas Brorson.

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.