Styrelsemöte nr 5 2004

Protokoll nr 5 fört vid Byalagets styrelsemöte 2004-03-25
Plats: Matsalen i Errarps skola.
Närvarande: Thomas Brorson, Torgny Bergström, Lennart Rydberg, John Edholm, Lars Flodmark, Mats Rosén, Johan Flodmark, Britt Bengtsson, Jan Jansson, Evy Jansson.

Inbjuden från Tekniska kontoret: Björn Pettersson.

§ 1. Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2. Björn Pettersson meddelade att Vägverket har kontaktats angående cirkulationsplats vid Varvsvägen (gäller om villabebyggelse blir aktuell). Även rondell vid Valhallsvägen har diskuterats. Representanter för Vägverket har kallats till ett möte.

Trasigt vägräcke. Banverket har tagit på sig att laga det när undergången vid Mesanvägen skall byggas.

Tutandet: Tutandet kommer att upphöra när följande är gjort. Korsningen med grindar på Lägervägen skall stängas. Gångslussen vid före detta FBU-lägret skall bli kvar men där skall siktröjas. En planfri korsning skall byggas i Mesanvägens förlängning. Gångtrafiken kommer endast att hindras några dagar vid byggandet av tunneln.

Bussfickan vid Telekiosken: Där inväntar vissa bussar varandra, övrig trafik hindras. Skånetrafiken kontaktas av TK.

Övergångsställe vid Bjärevägen – Valhallsvägen, önskemål från Byalaget. TK är tveksamt, olyckor sker vid övergångsställena. Om önskemål verkligen finns kan det ordnas. Byalaget tittar och ger förslag.

Farthinder på Bjärevägen: Det var ett önskemål från boende på Bjärevägen att farten skulle minskas. TK provade med olika typer farthinder men de boende blev inte nöjda. Enligt Björn Pettersson är det enda riktigt effektiva gupp och då 2 st. i rad. Detta skall göras 2005, det som är bra skall behållas. De som kör med bilar som de inte själva äger, t.ex. leasade, kör slarvigare över gupp. Man är inte rädd om det man inte äger. Vi diskuterade också hur det fungerade med målade linjer.

30 km/tim i byn: Vi vill ha det i hela byn med undantag för Valhallsvägen. Frågan har varit uppe i TK, man vill i så fall göra hela området på en gång. Tidplan? Klart inom 2 månader.

Övergångsställen: Bör förses med refuger om möjligt.

GC-väg: I förlängningen av Aspvägen ner till Allmänningen. GC-väg finns med i årets budget men för rullstolsburna är det inte OK, däremot skall det fungera för cykel, rollator och barnvagn.

Minnesplats: Vi vill att toalettskylten tas bort. När det gäller reparation av lyktstolpen ombeds Kerstin Strömberg att ta in pris från Ängelholms energi. Det jobb vi i Byalaget kan göra själva gör vi gärna.

Skräpiga tomter: Hur hanteras dessa? Det är byggnadsnämndens ansvar.

Torget: Skall med i budgeten 2005. Vårt projekt har försenats på grund av att arbete måste göras i Vejbystrand.

§ 3. Föregående protokoll upplästes och godkändes.

§ 4. Grupperna redovisar:
Bryggruppen: Arbete pågår, räls är på plats. Ett gemensamt möte med Miljögruppen skall hållas. John, Lars och Torgny samordnar.
Tennisgruppen: Thomas har kontaktat Kajsa W. om Lingvallens tennisbana. Positivt.
Historiegruppen: Många deltagare, enda problemet är att mötena kolliderar med Släktforskningen. 2 elever gör ett examensarbete om Skälderviken som kommer att slutföras.
Släktforskning: Vår präst, Åke Svensson, deltog i gruppens avslutning på Carl-Fredrik.
Grannsamverkan: Årsmöte har hållits, Thomas valdes till v. ordförande Lennart till ers.
Seniorgrupp: Vi planerar ett möte för att ge information om det nya som framkommit om s.k. komfortboende.
Inkomna/avsända skrivelser: Ännu inget svar från Banverket om utsläpp av vatten i Skälderviken.

§ 5. Knutsfesten: Arbetet fördelas enligt följande:
Lennart: Kolla att granen finns kvar, få nyckeln till elskåpet av TK.
Britt och Evy: Ordna ca 100 st gottepåsar.
Historiegruppen: Värma glögg, pepparkakor.
Birgitta: Kontakta musiken.
Thomas: Kontakta Källan om sponsring.
Lennart och Thomas: Tomten.
Thomas: Kontakta scouterna och samordna.

§ 6. Ordf. vill att alla i byn som inte är medlemmar i Byalaget får en lapp i brevlådan. Listorna skall tillbaka till Torgny.

§ 7. Beslöts att inköpa en videoprojektor för ca 10.000 kr. Torgny inhandlar.

§ 8. Hamnposten: Lennart har kontaktat ca 5 st företag om annonsering. Vi skall ta 1000 kr för en helsida och 500 kr för en halv. Högst ¼ av tidningen skall vara annonser.

§ 9. Nästa möte: Den 22 april 2004 kl. 19.00 på Errarps skola.

§ 10.Mötet avslutas.

Evy Jansson
Justeras: Thomas Brorson.

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.