Till Tekniska kontoret Blörn Pettersson om Trafikfrågor

Ängelholms kommun
Tekniska nämnden
262 80 Ängelholm

Skälderviken 2003-09-08

Angående torget i Skälderviken.

Vi har mottagit Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut och konstaterar ännu en gång att vi är tillbaka på ruta ett. Under de senaste 4 åren har vi vid mer än ett tillfälle blivit besvikna över de beslut som fattas. Jag trodde att det skulle finnas en möjlighet att komma vidare nu efter det möte som vi hade på försommaren och med de löften som vi fått. Det finns ju pengar anslagna för att komma i gång med arbete och ICA Källan är beredda att tillskjuta en del för en uppsnyggning av sin del av området.
Vår förhoppning är därför att man tar ett nytt tag och som utlovats genomför en del av arbetet redan under 2004 för att sedan gå vidare i takt med att medel finns tillgängliga.
Om det är tekniskt och praktiskt möjligt önskar vi i Skäldervikens Byalag att första etappen omfattar delen närmast affären och att arbetet fortsätter ut mot Valhallsvägen.

Med vänlig hälsning

Thomas Brorson
Ordf. Skeldervikens Byalag
Matrosvägen 1
262 61 Ängelholm
0431-201 91

Skrivelse till Björn Pettersson ang. trafikfrågor. 2004-02-27

 

Ängelholm Kommun
Björn Pettersson
Tekniska Kontoret
262 80 Ängelholm

Skälderviken 2004-02-27

Hej Björn!

Vid Byalagets årsmöte kom det upp en del saker som vi gärna skulle vilja diskutera med de ansvariga på Tekniska Kontoret. Det vore trevligt med ett sammanträffande med er torsdagen den 25 mars kl. 19.00 i Matsalen på Errarps Skola.

Följande frågor kommer upp:
1. Rondell i korsningen Valhallsvägen, vägen mot Förslöv.

2. Trasigt vägräcke i svängen vid Valhallsvägen – Lägervägen.

3. Utformningen av bussfickan vid gamla Tele Kiosken på Valhallsvägen. Bussarna håller, enligt uppgift, i bland långa stunder för att vänta in tidtabellen.

4. Det saknas övergångsställe på Valhallsvägen vid korsningen med Bjärevägen. Det finns ett vid Bjällerödsvägen och sedan ett vid torget. Vi tycker att det skall finnas ett däremellan.

5. Utformningen av hindren på Bjärevägen Lingvägen är inte bra. Vägbulor vore bättre.

6. Innevånarna i Skälderviken vill ha 30 km/h på alla vägar i byn utom Valhallsvägen.

7. Övergångsställena bör förses med refuger så att hastigheterna blir lägre på Valhallsvägen. (finns på några ställen och fungerar bra)

8. G-C väg i förlängningen av Aspvägen ner till allmänningen.

9. Upprustning av minnesplatsen vid gamla hamnen i Skälderviken. (Enligt Erik Hägelmark finns det en motion och ett beslut från 1994 om detta)

Vänligen meddela senast den 10 mars om ni har möjlighet att komma ut till oss på ovanstående datum.

Med vänlig hälsning

Thomas Brorsson
Matrosvägen 1
262 61 Ängelholm
0431-201 91
brorsson.thomas@telia.com

Det här inlägget var publicerat i Skrivelser. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.