Styrelsemöte nr 1 2004

Protokoll nr. 1 fört vid Byalagets styrelsemöte 2004-01-22Plats: Errarps skola, matsalen.
Tid: kl. 19.00.

Närvarande: Thomas Brorson, Torgny Bergström, Lennart Rydberg, Lars Flodmark, Johan Flodmark, Mats Rosén, Jan Jansson, Evy Jansson.
Inbjuden gäst: Geologen Leif Carserud.

§ 1. Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2. Leif Carserud ville ha upplysningar om Sven Jons udde, han hade fått i uppdrag av Naturskyddsföreningen att skriva en bok om ämnet.

§ 3. Föregående protokoll upplästes och godkändes.

§ 4. Grupperna redovisar:
Trafikgruppen: Jan har återigen varit i kontakt med miljöchefen. Han meddelade att man från Banverkets sida vill påbörja byggandet av tunnlar under det blivande dubbelspåret, detta för att komma ifrån tutandet. Jan nämnde också ett nytt förslag till dragning av järnvägen förbi åsen utan tunnlar. Förslaget var gjort av tidigare proffs på järnvägsbygge.
Historiegruppen: Första mötet för året var den 15/1, 8 st deltagare varav 3 nya. Meddelades att det fanns en lista på alla som bodde i Skälderviken 1890-1891.
Tennisgruppen: Ingen utomhusaktivitet, man fortsätter att söka efter kontraktet för banan.
Strand och Brygga: Man hade ett möte i december med förplägning. Lennart Björk har skaffat räl, Ruben har grävt och förberett med maskin. Ett möte planeras med Lennart, Ruben och Lars. Tidplanen hålles.
Släktforskningsgruppen: Mats omtalade att man hade mjukstartat den 14/1. 9 st. möten är planerade till i vår. ca 10 personer är intresserade.
Grannsamverkan: Thomas meddelade att årsmötet skall hållas den 15/3 kl. 19.00 på St Mikael. BRÅ har överlämnat en bilaga över brottsstatistik i Skälderviken.
Miljö och Natur: Fredagen den 30/10 kl. 10.00 samlas intresserade från styrelsen till en vandring vid Lillån. Vi träffas vid Via Marina. Leif Carserud leder. Lördagen den 15/5 kl. 09.00-12.00 , skall föreningen ha en vandring med geolog Leif Carserud. Det kommer också att arrangeras en vandring med naturskribent Arne Broman om växter och fåglar.
Senioboende: Evy meddelar att just nu händer mycket på tomtfronten i Skälderviken, med besluten är inte tagna i Kommunfullmäktige ännu.

§ 5. Inkomna skrivelser: Från regeringen om anpassning av offentliga samlingslokaler till ungdomens behov.. SLUG: Hemsidan under uppbyggnad, Folkrörelserådet: Hela Sverige skall leva. Från Turistchefen: vill ha uppgifter på om något är på gång i Skälderviken som borde komma med i årets Turistkalender.

§ 6. Övriga frågor:
Restaurang Skälderviken.
Byalaget har skickat ett brev till ÄSI och ett till Kommunstyrelsen, inget svar än. Vi undrar vad som händer med tennisbanan som har arbetats upp sedan Byalaget tog tag i den .Vi avvaktar och följer läget.
Kassör Torgny har haft problem med postgirot. Tack vare Johan Flodmark har problemet lösts. Vi har fått möjlighet till gratis bankgiro på sparbanken Gripen tillsvidare.
Årsmötet: Vi träffas ½ timme innan för att ställa iordning bord m.m. Det behövs ingen verksamhetsberättelse, allt finns utlagt på vår hemsida. Berit Fribrock talar bl.a. om projektet ”Sten, Lera och Vatten” ca ½ timme. Beslöts att Evy köper blomma eller annat för 3oo;- kr. Kaffe och kakor ordnas av Historiegruppens damer. Årsmötesprotokollet för 2003 behöver inte kopieras upp men däremot behövs 25 ex. av dagordningen. Torgny kopierar.
Knutsfest: Ett särskilt tack till Lennart som åter axlade tomtens röda mantel och detta med kort varsel. Birgitta drabbades hastigt av influensa och fick intaga sängläge. Ordföranden ställde frågan om vi skulle ha Knutsfest till nästa år, och om i så fall styrelsen ställde upp och hjälpte till. Knutsfesten är populär så alla verkade positiva. Då föreslog ordf. att var och en svarar för ett moment. Exempelvis skall glögg serveras, scouternas kontaktas, någon kollar upp att granen finns kvar och någon tar hand om elförsörjningen. Gottepåsarna skall packas, och en tomte måste ordnas.
Multimediaprojektor: Thomas hade hittat ett erbjudande till rimligt pris. Intresse fanns ej.
Hamnposten: Lars föreslog att vi skulle göra en serie om byns företagare. En bra idé tyckte man , vi funderar till nästa gång.
Vuxenskolan: Beslöts att vi skulle anmäla oss som medlemmar för 100:- kr/år. Vi kommer då i åtnjutande av vissa bidrag.

§ 7. Nästa möte : den 26/2 –04.

§ 8. Mötet avslutas.

Vid protokollet: Evy Jansson      Justeras: Thomas Brorson.

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.