Styrelsemöte nr 7 2003

Protokoll nr.07/03 fört vid Byalagets styrelsemöte 2003-10-02Plats: Matsalen, Errarps skola. Tid: kl. 19.00.

Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Lennart Rydberg, John Edholm Lars Flodmark, Johan Flodmark, Jan Jansson, Evy Jansson.

§ 1. Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2. Föregående protokoll upplästes och godkändes.

§ 3. Grupperna redovisar:

Trafikgrupp: Björn Berseus har mätt decibeltalet vid tutandet intill järnvägen. till 120 decibel, alltså ”sanitär olägenhet”. Björn vill först prova att förhandla med Banverket innan andra åtgärder vidtages. Vi avvaktar beslut. Jan håller kontakt med Björn B.

Bryggruppen: Man måste hitta ett nytt ställe att förvara bryggan på, det föreslogs stranden med presenning. På hemsidan kan vi meddela att presenning sökes. John kallar till ett möte , där skall diskuteras om bryggan skall höjas eller om plattformen skall höjas. Bojen är borta men förankringen kvar.

Bastugruppen: Lars F. Har kollat om det är OK att bygga på land, svaret blev nej. Eventuellt kan det tillåtas att använda Per-Albin värnet. Annat förslag: Fyrhuset, Torgny B. Kollar om man kan bada i ån.

Miljögruppen: Mer ful avverkning har skett vid järnvägen. Byalaget vill ha kontakt med dem som avverkar och med kommunen innan ytterligare avverkning sker.

Tennisgruppen: Johan berättar att man nu har vintrat in banan. Till våren kommer nätet att bytas. Johan kollar om kontrakt finns. Ungefär 7000:- har inbetalts.

Historiegruppen: Kommande möten: 9/10, 23/10, 6/11, 20/ 11, 4/12, 18/12. Möten på torsdagar. Torgny B. Och Lennart R. Har jobbat med kort m.m.

Grannsamverkan: Nästa möte den 15/10. Grannsamverkan kommer att ingå i Brottsförebyggande rådet i fortsättningen. Anders Pålsson från Polisen får andra arbetsuppgifter.

Seniorgruppen: Vi försöker samla deltagarna till ett möte.

§ 11. Inkomna skrivelser. Inga.

§ 12. Övrigt: Minnesmärket: Jan Andersson har kontaktat folket som sköter Fyrhuset. Eventuellt skall kanonen snyggas till, ankare och kätting rätas upp, lyktstolpen blästras, gräs bytas mot singel. Lars F. pratar med Björn Pettersson på TK. Styrelsen träffas vid minnesmärket den 18/10 kl. 9.30.
Torget. Thomas har kontaktat TN, medel finns. Vi vill börja etappvis vid Källan.
Ogräs vid kiosken, Thomas kontaktar Kerstin Strömberg.
”Svisses lada” vid hamnen har inget beviljat lov och tillstånd från BV. Skall flyttas.
Lene Hansson har presenterat sitt arbete ”Framtidsbygd”.
Byalaget har behov av förrådsutrymme, Hans Schörling är kontaktad, ärendet finns med i budgetberedningen.
Valhallsskogen. Lamporna lyser inte på grund av dåliga stolpar. Samtal förs mellan Kommunen och Konsortiet.
Torgny: Hemsidan omgjord, ”Hamnposten direkt” kan alla få hem om något speciellt händer.

§ 13. Nästa möte den 30/10 2003.

§ 14. Mötet avslutas.

Vid protokollet: Evy Jansson       Justeras: Thomas Brorsson.

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.