Till Stadsarkitektkontoret om Översiktsplanen 2002

Ängelholms kommun
Stadsarkitektkontoret
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm
Ängelholm 2003-04-28

Angående Översiktsplan 2002.

Skeldervikens Byalag har vid två olika tillfällen inbjudit till stormöte angående Översiktsplanen 2002. Följande frågor har kommit upp och vi vill gärna att dessa beaktas vid planens slutgiltiga utformning.

1. Vi tycker att det är viktigt att planeringen av en östlig dragning av Västkustbanan får en sådan utformning att all tågtrafik kan gå denna väg. Alltså skall även snabbtågen kunna trafikera sträckan!

2. Mellan Vinkelvägen (där Haak uppför 6 nya villor) och Järnvägen finns det ett grönområde som sträcker sig, parallellt med spåret, från slutet på Lägervägen och bort mot Lingvallen. På Översiktsplanen är inte området markerat som grönområde. Vi är mycket angelägna om att denna del bevaras som ”allmänning”.

3. Badplatsen vid ”Hunnabadet” är vitt. Skall ha samma markering som övrig strand i kommunen tycker vi.

Byalaget i Skälderviken är mycket positiva till det sätt som samrådet har genomförts. Information är viktigt och Stadsarkitektkontoret har välvilligt ställt sig till förfogande för att klargöra våra frågeställningar. Tack för ett mycket trevligt bemötande!

Med vänlig hälsning

Thomas Brorson
Ordf. Skeldervikens Byalag
Matrosv. 1
262 61 Ängelholm

Det här inlägget var publicerat i Artiklar. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.