Styrelsemöte nr 1 2003

Protokoll fört vid Skeldervikens Byalags styrelsemöte 2003-01-16

Närvarande Thomas Brorson, Jan Jansson, Evy Jansson, Britt Bengtsson, Torgny Bergström, Lennart Rydberg, Birgitta Eliasson, John Edholm och Kjell-Erik Olsson.
Förhindrade Lars Flodmark, Torbjörn Ahl.

Ordföranden Thomas Brorsson hälsade de närvarande välkomna till årets första möte.

Mötet godkände protokollet från föregående möte.

Kjell-Erik Olsson redogjorde för projekt rädda J-35 cockpit. Byalaget har framställt önskemål till Flygvapenmuseum om att en del av ett Drakenplan skall bevaras i Skälderviken.

Gruppernas redovisning:
Seniorgruppen Planerar inför nästa möte den 27 januari 2003.
Tennisgruppen Ingen representant närvarande
Miljö och Natur Möte med Lina, Källan, Torgny och Thomas den 17 januari 2003 ang. torget.
Torgny visade ett skissförslag över utformningen av ett framtida torg.
Historiegruppen Nästa möte den 6 februari 2003.
Grannsamverkan Inget nytt att rapportera.
Trafikgruppen Teknisk kommitté bildad inom kommunen. Jan tar kontakt längre fram.
Trottoar saknas utmed Valhallsvägens västra sida mellan Lövängsvägen och Åvägen. Frågan skall diskuteras vid ett möte där de boende inom sträckan finns representerade.
Strand och Brygga Inget nytt att rapportera.
Barn och Ungdomsgr. Redogjorde för Knutsfesten som blev riktigt lyckad med mycket folk på torget.
Lekplats kommer att anläggas i hörnet Bjärevägen Lingvägen enligt önskemål som vi tidigare lagt fram för Tekniska kontoret. Klart hösten 2003.

Skrivelser Byalaget har fått förfrågan från Pomona´s villaförening om vi vill ställa oss bakom ett brev till ägarna i Valhallskonsortiet om en uppsnyggning i skogen. Styrelsen beslöt att bifalla önskemålet.

Övriga frågor John Edholm ber, på grund av hälsoskäl, att få sluta som sekreterare. Ny kommer att utses vid årsmötet i februari.
Styrelsen beslutade, efter vissa diskussioner, att på grund av ekonomiska skäl inte trycka upp broschyren Lokalt utvecklingsprogram för utdelning inom kommunen.

Thomas informerade om möjligheten att söka pengastöd för dokumentation inom historiegruppen. Lene kommer att få lite mer tid för oss vilket vi ser fram emot. 

Årsmötet Årsmötet kommer att hållas onsdagen den 12 februari kl. 19.00 i matsalen Errarps skola. Styrelsen möter upp kl. 18.30.

Kommande styrelsemöten Nästa möte blir den 27 februari kl. 19.00 i matsalen Errarps skola.

Vid protokollet          Justeras

John Edholm          Thomas Brorson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.