Styrelsemöte nr 8 2001

Protokoll fört vid styrelsen för Skeldervikens Byalags månadsmöte 2001-10-15

Närvarande: Thomas Brorson, Evy Jansson, Jan Jansson, Lennart Rydberg, Lotte Lamberth, Lars Flodmark, Lene Hansson, John Edholm
Förhindrade: Torgny Bergström, Brith Åberg, Sven Erik Johansson, Torbjörn Ahl, Birgitta Eliasson, Britt BengtssonA. Ordföranden Thomas Brorson hälsade kommunens samordnare Lene Hansson samt styrelsen välkomna till kvällens möte

B. Byalagets protokoll från styrelsemötet den 17 sept. godkändes utan ändringar.

C. Gruppernas redovisning :
Historiegruppen kommer att förlägga sina möten till Errarps skola med början kl 19oo. Mötesdagar blir 18 och 25 okt. samt 8 och 22 nov.
Seniorgruppen har haft möte den 18 sept. Protokollet från mötet bifogas ( Bil 1) . Nästa möte blir den 12 nov. hos Karin Rönnertz.
Trafikgruppen avvaktar färdigställandet av de trafikdämpande åtgärderna på Bjärevägen. Gruppen har ännu inte fått några reaktioner på åtgärderna.
Barn och ungdomsgruppen har försökt att få medhjälpare till att ordna en halloweenfest, men hade ingen framgång. Gruppen har därför beslutat att ”ligga lågt” men är beredd att återuppta arbetet när behov föreligger.
Strand och Brygga har tagit upp bryggan och lagt den på stranden klar för transport till vinterförvaring. Bryggan skall förvaras i samma lada som förra vintern.
Bredbandsgruppen har inte fått in det antal intressenter som erfordras för en anslutning till Powernet . Lene H lämnar sina kontaktadresser till Thomas Brorson för vidare bearbetning i gruppen.

D. Lokalt utvecklingsarbete.
Styrelsen beslöt att sammankalla skälderviksborna till ett stormöte för att informera om och förankra synpunkterna som framkommit vid arbetet med det lokala utvecklingsprogrammet.
Mötet blir på Errarps skolas matsal den 12 nov. kl 19oo.
Bygdesamordnare Lene Hansson kommer att medverka. Kaffe serveras.
Skriftlig kallelse kommer att utläggas i brevlådorna till samtliga hushåll på sedvanligt sätt under vecka 45

E. Skälderviken 150 år.
Byn Skälderviken blir 150 år 2002. Jubileet skall uppmärksammas i en eller annan form.

F. Möte i Bygdeforum.
Lene Hansson redovisade synpunkter från mötet den 4 okt. i Ängelholms stadshus. Anteckningarna från mötet finns i bilaga nr 2 till detta protokoll.

G. Skrivelser.
Vår skrivelse angående torget har inkommit till Ä kom. och diarieförts.
Byalaget beslutade att ordf. tillskriver Ä. Kom. med begäran att tomten efter den brunna kiosken skall städas genom ägarens försorg.

H. Nästa styrelse möte
Blir på Errarps skola kl 18.45 den 19 nov. och mötet därefter den 17 dec.

Thomas Brorsson Ordförande
Sekreterare John Edholm

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.