Kategorier
Artiklar

Torget – ICA Källan

Den 21 januari var skälder-viksborna inbjudna till möte om ombyggnad av torget och utbyggnad av ICA Källan. Det blev ett givande möte med många synpunkter. Parkingengör Maria Birgander kommer tillsammans med anlitad landskapsarkitet att ta fram ett par förslag som kommer att presenteras på ett möte senare i vår. Förslagen kommer också att finnas på […]

Kategorier
Artiklar

Från motståndare till byggenskapen på Hotelltomten, Lotsen 15 m.fl.

Till Ängelholms kommun Kopia Skeldervikens Byalag Ärende: Synpunkter på byggnationen vid gamla Restaurang Skälderviken. Vi har genom Hamposten blivit informerde om Skeldervikens Byalags förslag för hotelltomten i en arkitekttävling. Dessutm finner vi det märkligt att man kan gå ut med en arkitekttävling innan alla fastigheter är inköpta och statsplaner fastställda. Våra synpunkter berör inte fastigheten […]

Kategorier
Artiklar

Till Stadsarkitektkontoret om Översiktsplanen 2002

Ängelholms kommun Stadsarkitektkontoret Östra vägen 2 262 80 Ängelholm Ängelholm 2003-04-28 Angående Översiktsplan 2002. Skeldervikens Byalag har vid två olika tillfällen inbjudit till stormöte angående Översiktsplanen 2002. Följande frågor har kommit upp och vi vill gärna att dessa beaktas vid planens slutgiltiga utformning. 1. Vi tycker att det är viktigt att planeringen av en östlig […]