Yearly Archives: 2012

Styrelsemöte nr 10 2012-12-12

Styrelsemöte nr 10 i  Skeldervikens  Byalag  2012-12-12 i Fort Anna. Närvarande: Ulla Lind, Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Rolf Malmström, Mats Holm, Tore Bernstrup, Sven-Olof Hoffert, Mattias Thilfalk, Lars Flodmark. Ordföranden hälsa oss välkomna och öppnade mötet. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna. Gruppernas redovisning. Barn- och ungdomsgruppen Hade inget att informera om i […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Vinster i Brygglotteriet

BYALAGETS BRYGGLOTTERI UNDER JULBASAREN Första pris en badrock utföll på                 lott nr. 1 Andra pris en badhandduk utföll på          lott nr. 19 Tredje pris en bad-kasse utföll på          lott nr. 11 Priserna kan hämtas hos Thomas Brorsson Matrosvägen 1 Tel. 0431-20191

Kategori: Artiklar | Kommentera

Styrelsemöte nr 9 2012-11-14

Styrelsemöte nr 9 i  Skeldervikens  Byalag  2012-11-14 i Fort Anna. Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Toiny Böös, Mats Holm, Bengt-Thomas Strandkvist, Karin Dacke Thall, Mattias Thilfalk, Lars Flodmark. Karin och Mattias är gruppledare respektive vice gruppledare i den nybildade Barn- och ungdomsgruppen och deltog för första gången i vårt styrelsemöte. Ordföranden hälsa oss välkomna och […]

Kategori: Protokoll | Kommentera