Yearly Archives: 2008

Lennart Rydberg

Vi minns med stor saknad Lennart. Hans intresse för Skälderviken var stort. Här är han med och snyggar upp minnesmärket i hamnen. Scouterna hedrar minnet av Lennart med en liten fotoutställning på sin julbasar på lördag 29/11.

Kategori: Artiklar | Kommentera

Trafikgruppen besöks av Ann-Kristin Wiinberg, tekniska kontoret

Minnesanteckningar från möte med Skeldervikens byalag 2008-11-20 30-skyltning i gatan med avsmalning där det anses motiverat (vägbredd och trafikmängd). Tidpunkt osäker. Ev görs en upphöjning el minicirkulation i korsningen Källvägen – Bjärevägen. Gång- och cykelbana längs Bjärevägen, utformas med små refuger i början och slutet och däremellan med linjemålning. Förhoppningsvis under 2009. I första hand […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 9 2008

Skedervikens byalags styrelseprotokoll nr 9 2008-10-30 Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Evy Jansson, Jan Jansson, Johan Flodmark, Kjell-Erik Olsson, Ulla Lind, Britt Bengtsson, Lars flodmark. Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet. Föregående styrelsemötes protokoll justerades. Gruppernas redovisning. Trafikgruppen påminde om mötet 20 november.. Seniorgruppen. Nästa möte 3 november hos Jane Blonèr. Grannsamverkan. Det har förekommit […]

Kategori: Protokoll | Kommentera