Trafikgruppen besöks av Ann-Kristin Wiinberg, tekniska kontoret

Minnesanteckningar från möte med Skeldervikens byalag
2008-11-20

 • 30-skyltning i gatan med avsmalning där det anses motiverat (vägbredd och trafikmängd). Tidpunkt osäker.
  Ev görs en upphöjning el minicirkulation i korsningen Källvägen – Bjärevägen.
 • Gång- och cykelbana längs Bjärevägen, utformas med små refuger i början och slutet och däremellan med linjemålning. Förhoppningsvis under 2009. I första hand görs den delen som ligger söder om Valhallsvägen.
 • Käglebron (Lillån) kommer att byggas om under 2008/2009 till timglas så att man inte kan mötas på bron, separat gångbana på vardera sida. Samt gångbana anläggs på Valhallsvägens västra sida från Åvägen till Lövängsvägen.
 • Flaskhalsar vid övergångsställen på Valhallsvägen. Projektering är beställd vid Mesanvägen och Källvägen. Alt använda flyttbara refuger med skyltning om övergångsställen mm och då ev med ytterligare övergångsställen mellan Åvägen och Mesanvägen. Gör vi den alternativa lösningen bör detta kunna göras så snart vi har refuger hemma.
 • Valhallsvägen – Banverkets ritning saknar cykelbana. Idag upplever cyklister att de kläms i svängen när de cyklar uppför backen och det är risk att de vinglar ut i trafiken. Önskemål om gång- och cykelbana längs hela Valhallsvägen. Blir det trångt kan det göras med en gc-bana på en sida och enbart en smalare gångbana på andra sidan.
 • Valhallsvägen vid Mesanvägen parkeringsplatser längsgående indragna från körbanan. Jämna till grönytan, så att den kan nyttjas för utplacering av bänkar och bord. Byalaget kan tänka sig att delta i detta.
  Byalaget vill ha besked.
 • Parkering Lövängen, här har byalaget själv kontakt med Ari på Stadsark kont.
 • Husbilsuppställning – vad gäller för regler, bygglov, miljö mm? Ann-Kristin kontaktar Rita för besked (Rita har åtagit sig att höra intresset med småbåtshamnen och järnvägsmuseet).
 • Gamla banvallen – vad händer med den, ta tillvara och göra ytterligare gc-bana, att ha som alt för cykling vid hårda vindar från havet. I första hand fr FBU och norrut, men även övriga delar.
 • Byalaget väntar på inbjudan att diskutera ”gamla hamnen”.
 • Undran över samarbete mellan kommunen och byalaget enl nytt förslag.
 • Mittför Mesanvägen i järnvägsundergången saknas räcke på en sida.

Tekniska kontoret (trafik)
Ann-Kristin Wiinberg

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.