Styrelsemöte 2022-03-15 nr 2

Skeldervikens Byalag

Styrelsemöte 2022-03-15 nr 2

Närvarande: Jonna Karlsson, Karin Dacke Thall, Johanna Scotte, Torgny Bergström, Carin Olsson, Inga Lill Charlesson, Arly Charlesson, Boel Areskoug Bengtsson, Lars Sumner

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. 

Information:

Ingen information

Gruppernas redovisning

Aktivitetsgruppen: Inget att rapportera
Bryggruppen:
Allt lugntmed bryggan
Byastugan:
Hyllor uppsatta i förrådet på Häggvägen 1, grupperna kan förvara saker där. Nyckel kommer att hänga i Byastugan. Fjärrstyrningsapp för elen är inköpt för stugan.
Grannsamverkan:  Fortsatt låg aktivitet i Ängelholm när det gäller bostadsinbrott. Endast två är rapporterade under februari, båda i Vejbystrand, varav ett noterades som försök till inbrott. Glädjande!!På grund av tyvärr alltför välkända orsaker har kommunpolisen Fredrik Henriksson inte kunnat genomföra sitt planerade uppdrag i Ukraina, i varje fall inte i dagsläget.
Historiegruppen: Föreläsning den 29/3i församlingshemmet kl 14
Trafik och Miljögruppen: Träff den 16/3 i Byastugan.

Nedgången till Hunnabadet förstördes vid en storm, gruppen har skickat till kommunen att ev flytta nedgången så att det inte blir så brant.

Önskemål om att få belysning på kyrkstigen.

Redaktionsgruppen: Ideèr finns för nästa Hamnposten. 15/5 inlämning till Hamnposten

Diskussion:

Vi har tidigare pratat om att ha en vice ordförande i styrelsen, förslag finns att Inga Lill Charlesson tar den posten.

Planeringsmöte ev i april för Gamla Hamnens dag, Jonna Karlsson kollar upp datum.

Beslut:

  • Styrelsen beslutar att Inga Lill Charlesson blir vice ordförande.
  • Gamla Hamnens dag blir den 2/7-22, Jonna Karlsson pratar med de som brukar vara med.

Övrigt: Inget övrigt

Vid protokollet                             Justeras

Karin Dacke Thall                        Jonna Karlsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Både kommmentarer och trackbacks är stängda.