Styrelsemöte 2022-02-07 nr 1

Skeldervikens Byalag

Styrelsemöte nr 1 7/2 2022

För att undvika risk för spridning av Covid19 har styrelsemötet ersatts med att grupperna rapporterat digitalt från sina respektive områden.

Information:

  • Alla grupper redovisar digitalt denna gång.
  • Hyra av ett förråd för förvaring av material bl a tillhörande Historiegruppen
  • Nytt datum för årsmöte den 15/3 kl.19

Gruppernas redovisning

Aktivitetsgruppen: Inget att rapportera

Bryggruppen: Gruppen harjobbat med att säkra bryggan från Maliks framfart och sedan reparerat det som behövdes.
Byastugan:
Torgny och Arly har varit och tittat på förrådet som vi är intresserade av att hyra. Finns på Häggvägen 1 B. Är torrt och fint. Grannsamverkan: Inget att rapportera

Historiegruppen: Inget att rapportera

Pomonagruppen: Pomonagruppen har bevakat Pomona-bornas intressen genom deltagande i byalagets löpande styrelsearbete, såväl vid digitala som vid fysiska sammankomster. Pomonagruppen i sin gamla form vill härmed tacka för sig efter 13 år, och räknar med att Pomonas intressen kommer att tillgodoses på bästa sätt inom ramen för de övriga arbetsgrupperna.

Trafik och Miljögruppen: Inget att rapportera

Redaktionsgruppen: Hamnposten var tryckt den 27 januari och delades ut under de närmaste följande dagarna.

Diskussion:

Beslut:

  • Byalaget kommer att hyra ett källarförråd på Häggvägen 1, för förvaring av div material bl a tillhörande Historiegruppen 250:-/ månad
  • Nytt datum för årsmötet blir den 15/3 kl 19, ingen föreläsning denna gång.

Övrigt:

Vid protokollet                             Justeras

Karin Dacke Thall                        Jonna Karlsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Både kommmentarer och trackbacks är stängda.