Styrelsemöte nr 1 2021-01-29

Skeldervikens Byalag

Styrelsemöte nr 1 2021-01-29

För att undvika risk för spridning av Covid19 har styrelsemötet ersatts med att grupperna rapporterat digitalt från sina respektive områden.

Gruppernas redovisning

Barn och Ungdomsgruppen:

Gruppen har sedan förra mötet varit i kontakt med Annica Jörgensen på parkförvaltningen gällande vår närmiljö. 

Vi är väldigt glada för att vi nu kommer få en sarg till Pomona så att barnen kan spela. Mål och bollar är också på gång. 

Lekplatsen på Åkerövägen har renoverats och i samband med det plockades basketkorgarna ner, tänkt som tillfälligt. Boende hörde sedan av sig och berättade hur de lider av ljudet från basketbollarna. Kommunen vill att vi funderar ut en ev. ny yta/plats till basketkorgarna. Vi tycker att basketkorgarna ska få vara kvar då de är mycket uppskattade av framför allt ungdomarna i området och det är viktigt att det finns utomhusaktiviteter även för dem. Självklart ska vi fundera på ifall vi kan komma på ett nytt ställe men det kan vara problematiskt då det finns risk att klagomål kommer in från nya grannar. 

Vi kommer också få konstgräs i pannabanan på Lövängen som vi önskat och reservdelar till högtalaren är beställda så att den kan spela musik igen! 
Bryggruppen:

Vi kommer placera tillbaka ett par bänkar ute på bryggan efter önskemål av vinterbadarna.

Annars har bryggan klarat sig bra under vintern.

Byastugan:

Inget nytt

Grannsamverkan:
Anders Rehn har accepterat att ta över som vice gruppledare efter Sven-Olof. Han har nu fått uppdaterade epostadresser till samtliga 361 medlemmar i Larmlistan.
Bara tre inbrott rapporterade i kommunen i januari, och inget i vårt område.

Historiegruppen:

Håller ut och väntar på bättre tider.

Pomonagruppen:

Pomonagruppen har inget nytt att rapportera. Vi noterar att BoU-gruppen bevakar aktuella Pomona-frågor avseende lekplatser på ett förtjänstfullt sätt.

Mot bakgrund av det svaga intresset för att förnya gruppen med nya och yngre krafter bereder vi oss på en avveckling av gruppen efter detta verksamhetsår.

Detta är inget bittert konstaterande, snarare tvärtom. Pomona är en naturlig del av Skäldervikens byalag, och inget särintresse som behöver specialbevakning. 

Trafik och Miljögruppen:

Inget att rapportera

Redaktionsgruppen:

Hamposten 2021 feb. är nu utdelad till alla hushåll i Skälderviken, Pomona och Luntertun och skickad till utsocknes medlemmar. Som vanligt har utvalda politiker och tjänstemän, ca 50 personer, fått var sitt ex. som vi lämnar på stadshuset.  Denna gång har vi också skickat hem till alla i KF, KS och Samhällsbyggnadsnämnden. Det är 130 uppdrag men eftersom vissa sitter på flera ställen blev det 91 brev.
Det är angeläget att alla som är intresserade av vad som kommer att hända i Valhallsskogen får läsa Hamnposten, Jonna ska tala med rektorn på Errarps skola och be att få lägga några ex. i lärarrummet. Vi lägger som vanligt 10 ex. på Biblioteket i skola. Är det någon som kommer på fler som kan behöva läsa Hamnposten så hör av er till Torgny, vi tryckte upp några extra denna gången.

Vid protokollet                             Justeras

Karin Dacke Thall                        Toiny Böös

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Både kommmentarer och trackbacks är stängda.