Styrelsemöte nr 6, 2020-10-14

Skeldervikens Byalag

Styrelsemöte nr 6, 14 oktober 2020

Närvarande;

Toiny Böös, ordf.

Torgny Bergström

Sven-Olof Hoffert

Mats Holm

Jonna Karlsson

Carin Olsson

Lars Sumner, t.f. sekr.

Ordförande hälsar välkomna och öppnar mötet.

Protokollsjustering: Föregående mötesprotokoll justeras och läggs till handlingarna.

Gruppernas redovisning:

Barn och Ungdom: Valhallsskogens framtid engagerar gruppen, som vill arbeta för så stor uppslutning som möjligt kring detta. Lövängen ska bli platsen för en grillträff i höst och har kontaktat kommunen för förankring av grillen. Man påtalar också att musikhögtalaren är trasig, samt att bollar till bollådan saknas liksom QR-koder som utlovats.

Gruppen bidrar i nästa Hamnposten med text om Barnkonventionen, samt med information för att värva fler medlemmar till gruppen.

Bryggan: Den gångna badsäsongen har överträffat tidigare säsonger i antalet besökare. Flotten, som hann bli mycket uppskattad under den korta tid den fanns tillgänglig, har tagits upp och trappan tas upp 25 oktober. Ordförande framför föreningens tack till Torgny Bergström för hans föredömliga arbete med färdigställandet av flotten.

Byastugan: De nyplanterade träden mår utmärkt, medan stugan kommer att behöva Falu rödfärg till våren. För den yttre skötseln av Gamla hamnens gräsytor har en batteridriven grästrimmer införskaffats.

Grannsamverkan: Den stigande brottskurvan tycks ha planat ut i år. Mats Holms rapportering kring polisens brottsstatistik röner stor uppskattning.

Historiegruppen: Har återupptagit sin verksamhet med bilddokumentation.

Pomona: Inget att rapportera.

Trafik och Miljö: Gruppen planerar för en vandring i Valhallsskogen under miljösakkunnig ledning.

Redaktionen: Gruppen har, på styrelsens uppdrag, hållit i framtagandet och distributionen av enkäten om Valhallsskogen och dess eventuella exploatering för bostäder.

Toiny och Torgny redovisar statistik över inkomna enkätsvar, varpå en animerad diskussion uppkommer kring tolkningen av svaren.

En slutlig, summarisk sammanställning av resultatet kommer inom kort att redovisas, genom anslag på tavlorna vid Torget och på Pomona samt på Byalagets hemsida. I nästa nummer av Hamnposten kommer en mera djupgående redovisning av enkätsvaren.

Möjligheten att engagera specialistkompetens, för uppföljning av den kommunala planprocessen och påverkan av den politiska beslutsprocessen, undersöks.

Tisdagskaféet: Föredragen är tills vidare inställda.

Julmarknaden: Går av stapeln lördag 28 november klockan 13. Traditionsenligt blir det Tomte, grillning, servering, lotteri, lekar och medverkan av scouterna.

Styrelsemöten blir det 11 november och 9 december.

Årsmötet hålls onsdagen den 17 februari 2021, klockan 19.

Mötet avslutas.

Vid protokollet tillfällige sekreteraren Lars Sumner.

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.