Styrelsemöte nr 9 2018-12-19

Skeldervikens Byalag

Styrelsemöte nr 9 2018-12-19

Närvarande: Toiny Böös, Torgny Bergström, Sven Olof Hoffert, Kent Johansson, Lars Flodmark, Jonna Karlsson, Carin Olsson, Kerstin Paulsson, Mats Holm, Tore Bernstrup, Jonas Roth och Karin Dacke Thall

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. 

Protokolljustering. Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna. 

Gruppernas redovisning

Barn och Ungdomsgruppen:

Lyckat julpyssel i församlingshemmet med mycket folk och glada barn. Bra samarbete med kyrkan. Nyårsgrillningen blir vid Gamla Hamnen kl. 12 den 1/1 2019.

Bryggruppen:
Inget nytt.

Byastugan:

Inget nytt.

Grannsamverkan:

Protokollet från Trygghetsvandringen har blivit utskickat till alla i styrelsen, det skickas också ut till alla på larmlistan, finns även att läsa på hemsidan. Nästa Trygghetsvandring blir 2020.

Historiegruppen:

Gruppen har varit på Lokalhistoriska årsmötet. Även haft avslutning i gruppen den 17/12. Föreläsningen den 26/2 gällande Framtidsfullmakter hålls av Cathrine Nyander.
Pomonagruppen:

Träden som ska planteras på Pomona är försenade, levereras efter februari 2019

Trafik och Miljögruppen:

Synpunkter från gruppen till kommunen gällande lagning av asfalt, hål i gator, lagning av trappor utomhus etc. har ännu ej åtgärdats.

Övriga frågor:

  • Knutsfesten blir den 13/1 2019 kl. 16, Tomtemor Gull-Britt Rebbelstam kommer och spelar. Inbjudan skickas ut den 7/1.
  •  Byalagets styrelse tog beslut på att stå bakom skrivelsen gällande Valhallsskogen, den kommer att finnas med i Hamnposten. På Byalagets hemsida kommer det fortlöpande att läggas in information gällande Valhallsskogen.
  • Hamnposten – lämnas in för tryck 15/1 2019.
  • Verksamhetsberättelserna lämnas in till Toiny digitalt senast 15/1 2019.
  • Några av Byalagets styrelsemedlemmar deltog i begravningen av Karin Rönnerzt, tidigare aktiv medlem av Byalaget.

Ordförande önskar en God Jul och Gott Nytt år

Vårens styrelsemöten: 16/1, 13/2 (årsmöte), 13/3, 10/4, 8/5 och 5/6

Vid protokollet                                     Justeras

Karin Dacke Thall                                 Toiny Böös

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.