Styrelsemöte nr 8 2018-11-21

Skeldervikens Byalag

Styrelsemöte nr 8 2018-11-21

Närvarande: Toiny Böös, Torgny Bergström, Sven Olof Hoffert, Tomas Brorson, Kent Johansson, Lars Flodmark, Jonna Karlsson, Carin Olsson, Kerstin Paulsson, Mats Holm, Tore Bernstrup och Karin Dacke Thall

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. 

Protokolljustering. Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna. 

Gruppernas redovisning

Barn och Ungdomsgruppen:

Förbereder pyssel i församlingshemmet till Jul i Skälderviken.

Bryggruppen:
Inget nytt.

Byastugan:

Inget nytt.

Grannsamverkan:

Fått besked från Christina Frånberg Nilsson om att protokollet från Trygghetsvandringen kommer senast den 15/12, det kan då komma med i Hamnposten.  Det har varit 2 brevlådesprängningar i området, en på Pomona och en i Skälderviken. Mats Holm skriver ett inlägg i Hamnposten om detta.

Historiegruppen:

Gruppen håller på med en artikel till Hamnposten om Berndt Bengtssons hus, förr och nu.

Bra föredrag på församlingshemmet av Gustav Eklund frånLäkare utan gränser.
Pomonagruppen:

Gruppen har haft möte. Protokoll se bilaga 1.

Trafik och Miljögruppen:

Gruppen har fått bekräftelse på skrivelsen till kommunen, kommer att lämnas över till resp. ansvariga på kommunen. Efterarbeten i Skälderviken fortfarande inte färdigställda. Gruppen skickar frågan vidare till kommunen om datum för   färdigställning finns.

Övriga frågor:

Förslagen om Valhallsskogen från Valhallskonsortiet har gått ut till alla politiska partier. Information om förslagen kommer att finnas med i Hamnposten.

Jul i Skälderviken – lör den 1/12. Granen kommer ev till helgen. Inbjudan delas ut i helgen.

Knutsfest – sön. den 13/1 kl 16.

Hamnposten – Inkomna punkter gicks igenom. Manusstopp den 15/12, den 11/1 går den i tryck sen delas den ut.

Inlämning av verksamhetsberättelser från varje grupp senast 15/1 digitalt.

Nästa styrelsemöte den 19/12 kl.18.30 som planerat med julavslutning.

Osa senast den 14/12 till Toiny Böös.

Vårens styrelsemöten: 16/1, 13/2 (årsmöte), 13/3, 10/4, 8/5 och 5/6

 

Vid protokollet                                     Justeras

Karin Dacke Thall                                 Toiny Böös

 

 

Bilaga 1

 

Protokollsanteckningar förda vid möte med Pomonagruppen,

Skeldervikens byalag, onsdagen 14 november 2018 kl 14 30 – 16, hos Lennart Eriksson, Åkerötorget 3

Närvarande: Toiny Böös, Lennart Eriksson, Mats Holm, Arne Persson, Leif Svensson samt Tore Bernstrup.

  • 1 Välkomna

Tore hälsar , Trädplanteing, tomgångskörning och soptunnor

  • 2 Trädplantering

De planteringsgropar som grävts utmed Apelvägen i våras kommer enligt besked från parkingenjören, Hanna Hanzén, att beplantas med trädpalntor (topplindar) denna höst. Den gamla granhäcken kommer därefter att fällas och undanröjas.

  • 3 Tomgångskörning

Lennart påtalade att missnöje framförts angående tomgångskörning halvtimmavis under vintermorgnar. Problemet gäller en fastighet men är inte allmänt förekommande. Vi konstaterade att kommunens föreskrifter tillåter högst en minuts tomgångskörning, men att byalaget inte kan agera som ordningspolis. Den missnöjde bör i första hand själv påtala det olämpliga för den som bryter mot reglerna.

  • 4 Soptunnor

Vid höstens trygghetsvandringar bl a frågan tagits upp om olovlig uppställning av avfallstunnor på gatumark vid Päronvägen. Vi anser att detta inte är en fråga för byalaget, och lugnas av att kommunens Björn Adlerberth sagt sig komma att påtala detta olämpliga beteende.

  • 5 Tack för oss

Vi konstarar att dagens ämnen är uttömda, kaffet är utdrucket och de goda smörbullarna är uppätna. Sedan Mats avvikit, helt programenligt, kl 16, tackar vi dagens värd Lennart för god traktering. Inget beslut om nästa möte.

 

Antecknat av

Mats Holm

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.