Styrelsemöte nr 2  2018-03-14

Styrelsemöte nr 2  2018-03-14

Närvarande: Torgny Bergström, Kent Johansson, Tore Bernstrup, Kerstin Paulsson, Jonna Karlsson, Mats Holm, Toiny Böös och Sven-Olof Hoffert.                                                           

  Föregående mötes protokoll  godkändes och lades till handlingarna

Gruppernas redovisning

Barn och ungdomsgrp:       Promenad möte. Familjeträff under vandring.

                                            Bokat möte med Hanna H. den 26/3 kl. 15.00. Bl.a.                                                 angående fällningen/nyplanteringen av träd vid lekplatsen                                    på Tennisvägen.

Brygggrp:                            Inget

Byastuggrp:                        Inget

Grannsamverkansgrp:        Inbrott på 3 fastigheter på Valhallsvägen.

Möte med polisen den 22/3 som har förslag på att brukshundklubben och körskolor ska kolla lite vid sina ”rundor”.

Länsförsäkringar och Coyards har startat samarbete, vilket bör kollas upp.

Pomonaggrp:                      Inget

 

Trygghetsvandringar:         Karin Stenfält tycker till betr. trafiken/busshållplats etc. kring T-korset Valhallsvägen – Väg1710.

                                            Flera synpunkter på Fortkörning på Bjällerödsvägen.

                                            Katarina Ekblad har synpunkter på övergångsställen till Skolan.

                                            Charlotte Kilander, anser att staket etc. bör finnas mot Valhallsvägen, vid ”Valhallspark.”

                                            David Gylling ser risker och olägenheter med träd vid Stationsvägen.

                                            Torsten H. Nilson påpekar att det inte tillåtet med mopedåkning på de grusade GC vägar på Lövängen. Skyltar bör monteras.

                                            Farlig ”utfart” mot Bjärevägen från Svanvägen.

                                            Belysningen mellan Pomona o skolan har för glest mellan lyktstolparna.

Historiegrp:                        Inbjudna till skolan den 22/3. Berätta om, ”Skälderviken 100 år.”

                                            Släkt till de foton som finns i byastugan är inbjudna för att ta del av dessa(Bengtssons)

Tisdagscafe                         Calle Gudmundsson, Toiny kollar.

                                            Pär Hansson, Torgny Kollar.

Trafik/naturgrp:                 GC-vägen längs järnvägen ska asfalteras efter avloppsgrävning under v17.

                                            Cykelställ ska återmonteras nära Hunnabadet.

Övriga frågor

Gamlahamnendag:             Beslöts att marinblå tröjor med vit text ska beställas, 15 st L och 15 st XL. Kostnad 112,5 per tröja, 3375 SEK.

                                            Tipsrunda ska innehålla både barn och vuxenfrågor. Varje grp gör 2 frågor som ska presenteras vid nästa styrelsemöte den 11 april.

Hamnposten:                      Texter och bilder till Torgny senast 15 maj. Hamnposten klar för utdelning den 11 juni.

Nationalfirande:                 Byalaget deltar inte.

Swedbanksträff:                  Den 4 april, kl. 18.30 – 20.30 Toiny o Torgny deltar.

Trädfällning:                       Kommunen ska ta ner dåliga träd i parken vid lekplatsen, Tennisvägen och ersätta dessa med nya träd.

Skrivarklubb:                       Toiny skickar ut info till styrelsen.

 

Ordf. avslutar och tackar för mötet. Nästa möte den 11 april

 

Vid protokollet                                                                                      Justeras

 

Sven-Olof Hoffert                                                                                Toiny Böös

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.