Styrelsemöte nr 7 2017-09-27

Styrelsemöte nr 7 2017-09-27

Närvarande: Toiny Böös, Torgny Bergström, Karin Dacke Thall, Lars Stavehaug, Lars Flodmark, Kent Johansson och Mats Holm.

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. 

Protokolljustering. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna. 

Gruppernas redovisning

Barn och Ungdomsgruppen:

Inget nytt.

Byastugan:

Inget nytt.

Grannsamverkan:

Mats Holm har varit på ett säkerhetsmöte med kommunen. Kristina Nilsson och Jan Klauser vill ha ett grepp om grannsamverkans grupperna i Ängelholms kommun. Kommunen vet ej hur många grupper det finns och vilka som är engagerade i dessa. Alla grupper fick berätta hur det ser ut ute på fältet. Frustration finns gällande polisens bristande resurser. Ev kommer kommunen att ta fram en handledning när det gäller grannsamverkan. Luntertuns grannsamverkan grupp och Skäldervikens grannsamverkans grupp kommer att samarbeta när det gäller bl a larmlistan. Kommunen hade frågor gällande trygghetsvandringar runt om i Ängelholm, de vill veta om grupperna vill att dessa ska återupptas.

Historiegruppen:

Den 9/10 är Torgny Bergström och Kerstin Paulsson inbjudna av Lokalhistoriska föreningen att hålla ett föredrag i Stadsbiblioteket hörsal kl 19. Föredraget handlar om Engelholm-Skälderviken, samhällets tillkomst och utveckling.

Natur-och miljögruppen:

Inget nytt

Pomonagruppen:

Pomonaskylten vid gamla infarten till Pomona kommer att återställas (stolpen har rostats sönder) Brobygget vid ån är igång och den nya bron ska vara färdig till december.

Seniorgruppen:

Drygt 30 tal kom på föredraget på församlingshemmet som Kristin Johansson höll i, Toiny höll minnesord för Rolf Malmström.

Strand- och Bryggruppen:

Trappan vid Sven Jons Udde togs upp den 25/9.

Se bilaga 1.

Trafikgruppen:

Guppen på vägen till Lingvallen har blivit målade för att synas bättre för bilister.

Trafikgruppen kommer att skriva till kommunen och fråga när målning av cykel/gångvägar kommer att utföras.
Kyrkstigen bör asfalteras. Framställan om detta är tidigare ställd av Trafikgruppen. Kommunen svarade då att stigen var felaktigt inritad i kommunens GC-karta och inte kommer att åtgärdas.

Övriga frågor:
Utredningsområde i Valhallsskogen – Lars Stavehaug berättade historien om Valhallsskogen. Beslut på dagens möte att Byalaget bör ha en arbetsgrupp som kan följa upp de frågor som handlar om detta område. Arbetsgruppen sätts ihop vid nästa styrelsemöte, gruppen bör vara blandad.

Julmarknad – Lördagen den 2/12, planering inför detta är på gång.

Årsmöte 2018 – 14/2 19.00

 

Höstens styrelsemöten:  25/10, 22/11 och den 20/12.

 Vid protokollet                                     Justeras

Karin Dacke Thall                                 Toiny Böös

 

Bilaga 1

Bryggan   2017- 09- 25

Det var nu dags att ta upp trappan och tiden bestämd till kl 15 00.

Torgny och jag transporterade erforderlig materiel och verktyg kl 14 och gjorde en del förberedelser som montering av spel och lyftanordning.

Till kl 15 00 anlände Bengt-Tomas med korv, bröd och pilsner, Toiny med gott humör, Bernt med en säckakärra, Thomas Brorsson och Sandy Olsson med sig själva samt Thomas Eklund som stannade endast en kort stund för att hälsa och tala om att han är på benen och på god bättringsväg.

Vi blev alltså sju mannar att utföra ”uppdraget”.

Det blev som vanligt lite trixigt, trappan vill helst bli kvar i vattnet när hon skall upp och på land när hon skall i.

Men band spändes och stroppar sträcktes, bultar lossades – vissa med stort besvär-flinka händer arbetade och goda råd haglade och trappan fick se sig besegrad och liggande på bryggan för vidare transport på två säckakärror till sin vinterförvaringsplats vid bryggans landfäste. Allt gick bra, inte en klämd tumme eller blå tånagel, det enda missödet var en tappad mutter.

Sedan vinterräcket, en bit räcke som täcker hålet i det ordinarie räcket där trappan suttit, monterats och hjälpmaterial, redskap och verktyg lastats på släpkärran för hemtransport var det så dags för korv med bröd och pilsner som Bengt Thomas hade till hands vid grillplatsen.

Vi lät oss väl smaka, berömde Bengt Thomas för hans matlagningskonst och oss själva för vår gemensamma insats, hade en trevlig stund med snack om dagens arbete, lite av varje, nästa arbetsinsats som är bänkarnas och flaggstångens demontering samt vad som behöver göras med trappan inför nästa badsäsong. Lennart Björk, en gång ledare för bryggruppen gjorde oss sällskap en stund åt en korv och deltog i snacket. Så skildes vi med ett unisont tack till oss alla.

 

Hopkommet av Lars F

 

 

 

 

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.