Styrelsemöte nr 6 2017-09-13

Styrelsemöte nr 6 2017-09-13

 

Närvarande: Toiny Böös, Torgny Bergström, Karin Dacke Thall, Kjell Erik Olsson, Carin Olsson, Sven Olof Hoffert, Anna-Stina Arnrup, Tore Bernstrup, Lars Stavehaug, Tomas Brorsson, Lars Flodmark, Jonna Karlsson, Kent Johansson och Kerstin Paulsson.

 

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. 

Protokolljustering. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna. 

Gruppernas redovisning

Barn och Ungdomsgruppen:

Gruppen hade möte den 11/9 där man pratade om året som gått och året som kommer. Julpyssel planering på gång, grillträff på Pomona i höst.

Byastugan:

Stugan målad och trädgården uppsnyggad.

Grannsamverkan:

Gruppen har ett möte med polisen i september.
Historiegruppen:

Har haft sitt första mötet den 7 september och kommer sen att träffas var 14:e dag under hösten.
Natur-och miljögruppen:

Räfsning på Sven Jons udde genomförd, inget möte ännu inplanerat för hösten.
Byalaget kommer tillbaka till Tomas Fjellner med en anmodan om att han kan skicka ett medborgarförslag till kommunen gällande växtlighet i Lövängsparken.

Kommunen har tidigare mottagit en skrivelse från Byalaget gällande detta.

Byastugegruppen gör en skylt till gamla lastkajen och Historiegruppen skriver ner historien om lastkajen.

Pomonagruppen:

Ny bro på gång, färdig i december.
Inget nytt möte inplanerat ännu.

Seniorgruppen:

Tisdagen 26/9 kommer Kristin Johansson att hålla föredrag på församlingshemmet.

Strand- och Bryggruppen:

Trappan på bryggan kommer att tas upp i slutet av september.
Trafikgruppen:

Hål i vägar kvarstår som kommunen har grävt på olika ställen i Skälderviken. Gruppen har påtalat detta till kommunen. Hastighetstavlor är uppsatta på 2 ställen i Skälderviken i ett försök få ner hastigheterna.

Övriga frågor:
Hamnposten – inlämning senast 13/12

G:a Hamnens dag – utvärdering skickas in skriftligen till Anna Stina Arnrup.

Ängelholmsboken – ”Att fröjdas vid havets vågor”, Byalaget köper in 50 st från förlaget att ha till försäljning.

FaceBook sida finns för Byalaget, Toiny och Torgny är administratörer. Barn o Ungdomsgruppen stänger ner sin Face Book sida så det endast finns en gemensam istället.

Höstens styrelsemöten: 27/9, 25/10, 22/11 och den 20/12.

 

Vid protokollet                                     Justeras

Karin Dacke Thall                                 Toiny Böös

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.