Styrelsemöte nr 4 2017-04-19

Styrelsemöte nr 4 2017-04-19

Närvarande: Toiny Böös, Torgny Bergström, Karin Dacke Thall, Kjell Erik Olsson, Sven Olof Hoffert, Lars Flodmark, Thomas Brorson och Jonna Karlsson.

 

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. 

Protokolljustering. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna. 

Gruppernas redovisning

Barn och Ungdomsgruppen:
Grillningen den 2/4 vid Byastugan var lyckad.

Byastugan:
Målning av Byastugan kommer att ske den 7/6.

Grannsamverkan:
Bilbrand på Lövängsvägen, mindre antal inbrott i området.

Historiegruppen:
Under sommaren kommer Historiegruppen att sammanställa en utställning inne i Barkåkra kyrka om ”Kyrkan då och nu”.

Natur-och miljögruppen:
På gruppens senaste möte pratade man om att be kommunen att inte använda sig av stora makadamstenar vid nedgången vid Hunnabadet. Kommunen har svarat att nedgången kommer att bestå av stenkross. Anders Lundin på kommunen vill gärna ha ett möte med gruppen den 9/5 på plats vid Hunnabadet. 
Bilaga 1 Natur/miljögruppens protokoll.

Pomonagruppen:
Sönderkörning av kantsten vid Pomonautfarten till 1710, trafikgruppen kollar upp detta med kommunen.

Seniorgruppen:
Bra uppslutning på föreläsningen den18/4 i församlingshemmet.

Strand- och Bryggruppen:
Reperation av bryggan den 3/4 och 6/4, bryggan brukbar förutom trappan som kommer på plats i början av Maj.

Trafikgruppen:
Gruppen har varit i kontakt med kommunen gällande skadorna i asfalten efter fibernätsgrävningarna, kommunens svar är följande: ”Bjäre Kraft har blivit kontaktade och meddelat att de kommer åtgärda hålorna i de gruslagningar som finns.
Asfaltering av Skäldervikens fibergrävningar kommer påbörjas under vecka 18.
Besiktning av fibergrävningen i Skälderviken kommer utföras när asfaltering och all annan återställning är slutförd.”

Övriga frågor:
Hemsidan – diskuterat nya looken på hemsidan, några små justeringar och tillägg gjordes.

Grupper i framtiden – Positivt om vi inom alla grupper i Byalaget diskuterar hur grupperna kan se ut i framtiden, kanske några grupper kan slås samman?!

Hamnposten – senast inlämning den 15/5, 2/6 går den till tryck och den 16/6 delas den ut.
G:a Hamnens dag – planeringsmöte på måndag den 24/4 i Byastugan.

Nästa styrelsemöte (sista för våren) i Byastugan är den 17/5 18.30.

 

Vid protokollet                                     Justeras

Karin Dacke Thall                                 Toiny Böös

 

Bilaga 1

 

Möte i Natur- och Miljögruppen 5 april 2017, Byastugan

 

Kerstin Paulsson, Torgny Bergström, Tore Rosengren, Anna-Stina Arnrup

 

 1. Vi är lite besvikna över att inte fler har hörsammat vår inbjudan ”Natur och Miljö i Skälderviken. Vad är viktigt för dig?”
  De senaste åren har vi mest ägnat oss åt området Sven Jons Udde- Hunnabadet – Gamla Hamnen. Skälderviken är mycket större men vi får sällan in synpunkter, ideer och förslag.
  Kanske är vi för dåliga på marknadsföring men det är svårt att nå ut annat än via anslag och nu senast också via BU-gruppens Facebook.
  Vi beslutade att Torgny tar upp en fråga på nästa styrelsemöte om Natur- och Miljögruppen borde ansluta sig till Strand- och Brygga och bilda en Strand-Brygga-Miljögrupp.

 

 1. Vi diskuterade nerfarten till Hunnabadet. Enligt Anders Lundin ska den återställas på samma sätt som förra året, dvs vi riskerar att få en ny laddning makadam ut på sandstranden när havet kommer. Inför kommande badsäsong måste stranden rensas från vassa stenar.
  Torgny kontaktar Toiny för en ny påstötning till Anders Lundin med de påpekanden som Torgny tidigare har påtalat. Vi vill gärna ha tillbaka de bord och bänkar på stranden och klitterna som togs bort förra året. För att bevara klitterna vid Klitterhus vill man inte ha folk gående där. Det är inte samma förhållanden på Hunnabadet. Klitterna tål både gående och bänkar för att sitta och titta på solnedgången.

 

 1. Det blir slåtter på Sven Jons Udde den 12 augusti. Ängen slås i början av samma vecka.

 

 1. P-platserna i korsningen Bjärevägen/Valhallsvägen har tagits bort i samband med ombyggnaden. Varför? De behövs enligt många. Vi lämnar frågan till Trafik-gruppen

 

 1. Slut

 

Anna-Stina Arnrup stod för anteckningarna

 

 

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.