Styrelsemöte nr 2 2014-02-18

Styrelsemöte nr 2 i Skeldervikens Byalag 2014-02-18 i Byastugan..

Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Kristin Johansson, Toiny Böös, Tore Bernstrup, Mats Holm, Rolf Malmström, Mattias Thilfalk, Kent Johansson, Anna-Stina Arnrup, Sven-Olof Hoffert

 

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.

Protokolljustering. Protokollet från det senaste styrelsemötet justerades och lades till handlingarna.

 

Gruppernas redovisning:

 

Barn- och ungdomsgruppen.

Facebookgruppen är skapad som öppen och har fått 30+ medlemmar på 2 dagar, publicerat information om öppet hus och Årsmöte. Arbete pågår för att få in medlemmar med djupare engagemang. Vi tänker kontakta Föräldraföreningen och rektor och meddela att vi finns för ev. samarbete.

 

Vi har även uppmärksammat att bussfickan vid skolan används av föräldrar som lämnar barn och kommer kontakta rektorn angående detta.

 

Byastugan.

Inget nytt

 

Grannsamverkan.

4-5 nya medlemmar sedan senaste Hamnposten kom ut.

Mats Holm och Polisen fick förfrågan från Länsförsäkringar och blev filmade, filmen finns på LF årsredovisnings  hemsida.

 

Finns det möjlighet till ett direktnummer till Polisen?

 

Historiegruppen 

Historiegruppen kommer att visa bilder och berätta om gamla Skälderviken vid Folkrörelsearkivet i Ängelholms årsmöte den 27/3. Möte hålls i Byastugan.

 

Natur-och miljögruppen. 

Möte den 3/3 med Lotta Currivan för planering av området utanför Byastugan/Sjöbodarna. Gruppen kommer även att planera för resten av årets verksamhet.

 

Pomonagruppen.

Inget nytt

 

Seniorgruppen.

Möte den 3/3.

 

Strand-och bryggruppen.

137 hela brädor hittade plus 20-talet skadade. Ett par möten har hållits och bryggan ska byggas upp igen, oken kommer att förstärkas upp och flak kommer att byggas för att de ska ta smällarna vid ev. Kraftig storm.

 

Preliminärt bud från Trelle G och Räck&Svets gör att arbetet kommer att sluta på runt 200kkr vid värsta tänkbara scenario. Förfrågan inskickad till kommunen om att den ska stå för halva kostnaden.

 

Beslut, om något överhuvudtaget ska göras med bryggan, kommer att tas på årsmötet.

 

Om någon vill skänka pengar till nya bryggan ska det märkas ”Bryggan” på inbet-kortet

 

Trafikgruppen.

På Bjärevägen ska alla lampor bytas ut i höst. Rapportera helst in flera söndriga belysningar på en gång.

 

Övriga frågor.

Källan vill utöka annonseringen i Hamnposten till en helsida, Styrelsen är enig om att de ska få utrymmet. Beslut om annonspolicy ska tas vid nästa möte, redaktionen ska ha möte om detta tills dess.

 

 

Årsmötet. 

Kaffe och vattenkokare kommer tas med av medlemmar i styrelsen. Verksamhetsberättelsen kommer att läsas upp av respektive grupp, ordförande föreslog detta och grupperna var positiva till detta.

 

Efter avslutad diskussion beslutade styrelsen att inte lägga fram något förslag i frågan nedan till årsmötet:

 

”Byggnation av äldreboende i en bit av Valhallsskogen. Kommunen och konsortiet har kommit till ett dödläge och de pratar inte längre. Peter Månsson har kontaktat Byalaget och undrar var BL står? Seniorgruppen har fått propåer om att ett äldreboende bör finnas i Skälderviken.”

 

Ekonomi.

Presentation av årsbokslut och budget, vissa justeringar gjordes. Medel för bryggan finns kvar i bryggkassan.

 

Öppen stuga.

Tjänstgöringslista för öppethållningen, minst två styrelsemedlemmar per dag finns uppskrivna och detta kommer att publiceras på hemsidan.

 

Ordföranden avslutade mötet.

 

Nästa styrelsemöte 11 mars kl. 1830 i Byastugan.

 

 

 

Vid protokollet                                                                                     Justeras

 

_____________________________                                                                                                      _____________________________

Mattias Thilfalk                                                                                    Thomas Brorsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.