Styrelsemöte nr 2 2011-02-16

Styrelsemöte nr 2 i Skeldervikens Byalag, 2011-02-16, i SIF:s klubblokal. En bilaga.

Närvarande: Thomas Brorsson, Tore Bernstrup, Rolf Malmström, Torgny Bergström, Sven- Olof Hoffert, Ulla Lind och undertecknad sekreterare.

Ordföranden hälsade alla välkomna och riktade ett särskilt välkommen till styrelsens nya medlemmar, Sven-Olof Hoffert och Rolf Malmström. Ordf. informerade om byalagets arbetsrutiner.

Val av sekreterare för mötet. Undertecknad valdes till sekreterare.

Protokolljustering. Justering av föregående mötes protokoll sköts till nästa styrelsemöte, då ordinarie sekreterare, förhoppningsvis, är närvarande.

Gruppernas redovisning.

Grannsamverkan. Inget att rapportera.

Historiegruppen. Förbereder en utställning i Lädermuséet i Hembygdsparken. Utställningen består av Bilder från gamla Skälderviken. Utställningen öppnar i mitten av maj och pågår hela sommaren.

Natur-Miljö. Inget att rapportera.

Pomona. Söndriga lampor utbytta i gatlyktorna i Skånebyn.

Senior. Ny gruppledare är Ulla Lind och vice gruppledare, Rolf Malmström. Gruppen har arrangerat en tisdagsträff i församlingshemmet. Föredragande var Rolf Malmström, som talade om och sjöng egna snappsvisor. Mycket uppskattat program. Nästa tisdagsträff, som byalaget ansvarar för, blir ett föredrag/bildvisning av Torgny Bergström, historiegruppen. Ämnet: Frideborg Sallander. Datum: 2011-03-29. Ytterligare ett program för tisdagsträffen är planerat. Det är Lars Stavehaug som ska berätta om Norge. Datum för detta är passande nog ”den syttonde maj.” – Vidare har seniorgruppen undersökt möjligheten om byggande av seniorbostäder på Lövängen.

Skogen. Gruppmöte, 2011-02-02 utmynnade i ett brev ställt till Kommunfullmäktige i Ängelholm. Brevet bilägges protokollet. P.g.a. detta extramöte, inhiberas nästa skogsgruppsmöte.

Strand/brygga. Inget att rapportera.

Trafik. Önskemål från boende på Bjällerödsvägen om fler 30-skyltar. Vid kontakt med Ann-Kristine Wiinberg på TK, framkom att kommunens policy är att hastighetsskyltar bara sätts upp där den lägre hastigheten börjar. – Möte med Ann-Kristine Wiinberg angående trafiksituationen vid skolan, kommer att hållas inom det snaraste.

Årsmötet/Knutsfesten. Ordföranden tackade alla för medverkan vid årsmötet och knutsfesten.

Medlemsredovisning/påminnelse. I dagsläget har 425 hushåll betalat medlemsavgiften. Av dessa är 40st nya medlemmar. 155 av fjolårets medlemmar har ännu inte betalat. (av dessa är 104st från Skälderviken och 39st från Pomona)

Val av vice ordförande. Undertecknad valdes till vice ordförande i Byalaget.

Schema för resten av året. Ordföranden skickar ut ett nytt schema.

Förskolan. Se bilagan.

Övrigt. Hjärnarpsrevyn har inbjudit byalagets styrelse till generalrepetitionen av vårens föreställningar. Datum/Tid: 2011-03-17. Anmälan till Thomas Brorsson senast 2011-02-28. -Redaktionen för Hamnposten träffas nästa gång 2011-03-03. Kl. 1400 I Fort Anna.

Nästa styrelsemöte, 16 mars, kl.1830 i SIF:s klubbrum.

Ordföranden tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet                           Justeras

Toiny Böös                                    Thomas Brorsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.