Tätortsvandring

Nedanstående ”folder” delas ut i Skälderviken och på Pomona den 18- 19 september. Du som inte bor här har ändå möjlighet att medverka genom att ”lämna en komentar” från vår hemsida före den 27 september.

Tätortsvandring
– ett pilotprojekt i Ängelholms kommun

Kommunfullmäktige i Ängelholms kommun har beslutat att som pilotprojekt införa tätortsvandringar i kommunen. Tekniska nämnden ansvarar för vandringarna och det blir Skeldervikens och Strövelstorps byalag som kommer att ingå i projektet. Anledningen är att kommunen vill efterhöra synpunkter, problem och vad som eventuellt behöver åtgärdas och hur man kan samarbeta. I projektet kommer kommunen att samarbeta med byalagen i respektive ort där byalagen kommer att förbereda vandringarna tillsammans med kommunens representant.

Alla invånare i Skälderviken och Pomona är välkomna att lyfta fram problem, frågor idéer och förslag som berör kommunens service i orterna innan vandringen genomförs så att dessa kan sammanställas och gås igenom på själva dagen för tätortsvandringen. Skeldervikens byalag samlar in all information och förbereder tätortsvandringen tillsammans med undertecknad.

Tätortsvandringen i Skälderviken genomförs den 12 oktober.

Byalagets representanter kommer att delta i tätortsvandringen tillsammans med kommunpolitiker och tjänstemän.

Vandringen avslutas med ett gemensamt möte på

Errarps skola den 12 oktober kl. 19.00 dit Du är välkommen.

Grupperna i Skeldervikens Byalag har samlat frågor som de tycker är viktiga att ta upp vid denna tätortsvandring.
Se listan nedan.

”Lämna en komentar” med dina förslag och idéer eller ställ frågor till kommunens tjänstemän eller politiker. Skriv också gärna om du är nöjd med någon kommunal service. Det är viktigt att kommunen få en återkoppling på den service man lämnar.

Lene Hansson

Kommunledningskontoret, Ängelholms kommun

På uppdrag av Tekniska nämnden

0431 – 87222

lene.hansson@engelholm.se

Skeldervikens byalag styrelse:

Thomas Brorsson 0431 – 201 91 brorsson.thomas@telia.com

Lars Flodmark 0431 – 215 67 lars.flodmark@ektv.nu

Torgny Bergström 0431 – 200 88 torgny.bergstrom@ektv.nu

 Skeldervikens Byalags frågor

 1. Till vad kommer de 1.2 miljoner kr. som Banverket överlämnat till kommunen för att iordningställa ”Lövängen”, att användas?
 2. Rutiner för korrespondens. (långtifrån allt besvaras, särskilt mail)
 3. Rutiner för hur idéer och förslag som inte kan genomföras med det samma hanteras så att de inte glöms bort.
 4. Alla beslutsfattare på ett ”projekt” bör vara med när det diskuteras. (för att slippa höra att det inte är ”mitt bord”.
 5. De boende på Pomona vill att bevarandeprogrammet för Pomona Norra, ”Skånebyn” antages i detaljplanen. (Både privata och kommunala miljöer.)
 6. Kommunen bör agera så att en stiftelse kan äga och förvalta Valhallskogen.
 7. När kan det bli ny permanent brygga vid Sven Johns udde?
 8. Vi tycker att det skall finnas fler små fina rastplatser inom Skälderviken. (bänkar och kanske bord) och kommer gärna in med förslag.
 9. Vi har idéer om hur vi vill att det skall se ut inom gamla hamnen, Hunnabadet och Sven Jons udde. Hur kan vi samarbeta om det?
 10. Vi vill ha en lagom skötsel av småparker. Hur kan vi samarbeta om det?
 11. Hur ser planerna ut för Lövängen och hur kommer vi att medverka?
 12. Äng och lund mellan FBU och Lingvallen. Hur kan vi samarbeta om det?
 13. När kan det bli belysning av GC-väg mellan Päronvägen och Apelvägen.
 14. När blir det asfalteringen på Pomona? Kan basketplanen fixas?
 15. Hur är rutinerna för att kontrollera gatubelysningarna?
 16. När blir det GC-väg längs Bjärevägen?
 17. 30 skylten på Bjärevägen vid Kägleån, är svår att upptäcka. (Åtgärd?)
 18. Det behövs ”Hajtänder” på Ängvägen där den ansluter till Via Marina.
 19. Undersök möjligheter till ny vägförbindelse mellan väg 1710 och Lingvallen.
 20. Vi önskar hastighetsbegränsning till 30km/tim. på Valhallsvägen, från Errarps skola t.o.m. den tänkta refugen vid Mesanvägen/Fyrhustunneln.
 21. Vi önskar hastighetsbegränsning till 50 km/tim. vid och på ”Kvarnbron”
Det här inlägget var publicerat i Artiklar. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

1 Kommentar

 1. Ingvar Thorell skriver:

  Hallå alla!
  Det är gulligt att Tekniska Kontoret vill genomföra en tätortsvandring i Skälderviken. Det vore ännu gulligare om de av oss avlönade tjänstemännen plockade fram alla gamla protokoll och löften som registrerats de senaste tio åren. Hastighetsöverträdelser, avsaknad av vägbulor, insnörpning av vägbanor + riktiga hastighetsskyltar, fixa hål i asfalt som pajar våra bilar, cykelbanor för skolbarnen, avsaknad av vägbelysning m.m.,m.m.
  Tänk, all tid som Byalaget och medborgare spillt på meningslöst prat med tjänstemännen i Tekniska Kontoret.
  Fixa först det ni lovat!
  mvh Ingvar

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.