Till Marie Ljung om Distriktssköterskemottagningen i Skälderviken

Ängelholms Kommun

Marie Ljung

Östra vägen 2

262 80 Ängelholm

 

Angående distriktssköterskemottagningen i Skälderviken.

 

Under hösten 2007 skrevs det en hel del i vår lokala tidning om distriktssköterske-mottagningen i Skälderviken. Skulle den få vara kvar eller inte?

Från Håkan Rundberg och dig framfördes med all önskvärd tydlighet, ett rakt och klart besked att vi skulle få ha kvar vår mottagning i Skälderviken.

 

Här kommer några utdrag från tidningen:

 

HD den 23 november 2007.

Mottagningar blir kvar men bantas

Det blir fortsatt distriktssköterskemottagningar i Vejbystrand och Skälderviken. Dock sannolikt i något i förändrad form.

ÄNGELHOLM. Hotet om nedläggning av distriktssköterskemottagningarna i Vejbystrand och Skälderviken är undanröjt.

– Det ska finnas verksamhet kvar på båda ställena. Men i mindre omfattning än i dag, säger Håkan Rundberg, som är chef för Region Skånes avdelning för privata vårdgivare.

På torsdagen informerades ledamöterna i Region Skånes avtalsutskott om situationen som hänger ihop med att privata Läkarhuset Roslunda har ett avtal med regionen om att överta ansvaret för de berörda distriktssköterskemottagningarna med barnavårdscentraler nästa år.

Roslunda har planerat att då flytta verksamheten till Errarpsvägen i Ängelholm. Men Region Skåne vill inte lämna patienterna i Skälderviken och Vejbystrand i sticket. Utan kräver nu att Läkarhuset Roslunda behåller distriktssköterskemottagning där.

– Det blir ingen nedläggning men en omdisponering, säger avtalsutskottets ordförande Liliana Lindström (m).

Den 18 december räknar Liliana Lindström med att man ska fatta definitivt beslut om vad som ska hända med de båda mottagningarna.

– Innan dess ska vi ha en dialog med medborgarna, förklarar hon.

 

Den 10 november 2007 kan vi läsa följande i HD

Marie Ljung (m) som är ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Hon kontaktades redan för några veckor sedan av boende i Skälderviken och Vejbystrand som var oroliga för sina distriktssköterskemottagningar med barnavårdscentraler.

– Jag talade då med Henrik Hammar (m), som är ordförande i nämnden. Enligt honom finns det inget politiskt beslut om att stänga de båda mottagningarna, säger Marie Ljung.

– Vi i den nuvarande politiska majoriteten vill verkligen inte lägga ned. Det är mycket viktigt ur ett medborgarperspektiv att det finns distriktssköterska på orten. Här har heller inte gjorts någon konsekvensanalys om det exempelvis finns kollektivtrafik in till Ängelholm, säger Marie Ljung.

 

Vad ska vi som bor i Skälderviken tro?

 

Det pratas om närservice och om att vi skall dra in på resor, särskilt då bilresor. Hur skall vi då ta oss till Roslunda när vi skall kontrollera vår lilla ettåring? Jag har tittat på det: Låt oss anta att vi får tid kl. 10.00 hos sköterskan. Då får vi baxa upp barnvagnen på bussen kl. 09.09 vid kiosken i Skälderviken. Avfärd till Valhall Park dit vi kommer och lyfter av barnvagnen 3 minuter senare. Sedan väntar vi i 27 min då buss 513 kommer så att vi kan lyfta på barnvagnen igen och ta oss kl. 09.39 in till Roslunda, dit vi anländer lite före kl.10. Om vi räknar en dryg halvtimme på mottagningen så kan vi ta bussen tillbaka kl. 11.10 för att vara åter i Skälderviken ca. 11.45. Väntetiden vid Valhall Park blir denna gång ”bara” 20 minuter.

 

ÄR DET ENKELT ATT INTE VÄLJA BILEN?

SKALL VI ÅKA KOLLEKTIVT?

SKALL VI HA KVAR NÄRSERVICEN?

 

Nästan 3 timmar för ett besök som troligen gått på 30 minuter om det gjorts med mottagning kvar i Skälderviken.

Ängelholm skall utvecklas mot Skepparkroken. Stenelid skall bebyggas. Det skall bli en ny station och ett utvecklat boende. Skall ni då dra in på servicen?

 

Jag tycker att ni som bestämmer inte bara skall se till den ”egna börsen” utan försöka att vidga era vyer. Det man sparar i ena änden får man betala för i den andra. Det måste vara bättre om en person, nämligen sköterskan, åker till Skälderviken i stället för att alla patienter skall åka till Roslunda.

 

Tänk om och låt oss ha vår mottagning kvar.

 

Med vänlig hälsning

Thomas Brorsson

Skeldervikens Byalag

 

Närvarande drygt 70 medlemmar biföll enhälligt ovanstående, vid Skeldervikens Byalags årsmöte den 20 februari 2008.

Det här inlägget var publicerat i Skrivelser. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.