Från Marie Ljung om Distriktsköterskemottagningen i Skälderviken

Region Skåne   2008-03-17

Till
Thomas Brorson
Skeldervikens byalag

Tack för ditt brev! De förändringar ni nu ser i distriktsköterskeverksamheten i Skälderviken härrör från en upphandling av familjeläkarverksamhet för hela Nordvästra Skåne. En upphandling som beslöts av den tidigare distriktsnämnden för Nordvästra Skåne. Genomförandet av upphandlingsresultatet har komplicerats och skjutits upp på grund av överklagande, vilket är beklagligt men samtidigt ett resultat av demokratiska spelregler. Jag är den förste att beklaga om ni upplevt informationen kring denna process som bristfällig, men bland annat därför arrangerade Region Skåne tillsammans med ansvariga för Läkarhuset Roslunda informationsmötet i Vejbystrand i november 2007.

Vad gäller ensambemannande disktriktssköterskemottagningar så finns det flera hänsyn som måste tas, arbetsmiljölag, att säkra jämn kompetens på mottagning och i vissa fall även medicinska skäl. Detta sammantaget leder till att en viss koncentration av distriktsköterskekompetens måste göras.

I nu aktuella fall tror jag att lösningen framöver utvecklas till den bästa. Läkargruppen Roslunda som nu tagit över har en omvittnad erfarenhet och jag är alldeles övertygad om att de kommer att nå lösningar som medborgarna i Skälderviken blir nöjda med. Vad gäller uppföljning och utveckling av våra olika vårdavtal så ligger detta politiskt på lite olika händer, nämligen Avtalsutskottet som också var representerade vid mötet och Närsjukvårdsberedningen. I min roll som ordförande i Beredningen för Tillväxt och Hälsa har jag tillsammans med övriga beredningsledamöter ansvar för att lyssna och lyfta in synpunkter från medborgare i olika regionala beslutsunderlag. De synpunkter ni nu har framfört kommer jag därför självfallet att ta med mig till övriga ansvariga i Region Skåne.

Vänliga hälsningar

Marie Ljung

/Heidi Huttunen
Enligt uppdrag

Det här inlägget var publicerat i Skrivelser. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.