Styrelsemöte nr 5 2006

Protokoll nr 5 fört vid Skeldervikens Byalags
styrelsemöte 2006-05-08

Plats: Matsalen på Lingvallen.
Närvarande: Thomas Brorsson, Jan Jansson,  Torgny Bergström, Maj-Britt Barte. Med på mötet var också Bertil Sjödin.

1. Ordföranden hälsade välkomna och öppnade mötet.

2. Gruppernas redovisning:
– Seniorgruppen hade möte hemma hos Evy den ?. 5 ledamöter närvarade och mycket diskuterades. Nästa möte den 22 maj kl. 14 – 16 hos Karin W.
– Miljö o Naturgruppen, städade utmed kusten från gamla hamnen till och med Sven Jons udde. Det var inte så mycket skräp som i fjor efter Gudrun. Men märkligt nog en massa hundbajspåsar kastade från Lägervägen längs med banvallen. Bertil talade om att han påpekat för kommunen behovet av en soptunna eller papperskorg någonstans utmed Lägervägen. Torgny ringer och frågar hur det går.
– Strand och bryggruppen, har jobbat på och bryggan är snart klar.
– Trafikgruppen, Jan rapporterade att ett resultat av mötet med Tommy Wiberg redan är på gång, stoppskyltar på Bjärevägen och Åvägen utfarter på Valhallsvägen.
– Grannsamverkan, Historiegruppen och Tennisgruppen hade inget att rapportera.

3. Övriga frågor.
Bullerskydd utmed dubbelspåret.  På inbjudan av Kommunalrådet Hans Wallmark fick byalagen i Skälderviken och Vejbyslätt träffa representanter för Banverket. Med på mötet var också kommunens miljöchef och stadsarkitekt samt kommunalrådet Lennart Engström och oppositionsrådet Britt-Marie Hansson.
Det finns hopp om att bullerskydden kan bli lägre än planerat då miljöchefen och banverket var överens om att bästa teknik skall användas när det är dags att bygga skydden. Banverket försöka få upp en anslagstavla med en bild över hur det kommer att se ut när det är färdigt. Den skall  sättas upp vid bygget utmed Via Marina. Ett referat från mötet kommer i juninummert av Hamnposten.
Möte med föreningar i Skälderviken ägde rum I ÄSSS klubbhus den 3 maj. Närvarande var representanter för ÄSSS, Skeldervikens byalag, Lingvallen, Barkåkra gymnastikförening och Engelholmsgymnasterna. Det diskuterades bl.a. möjligheterna att få igång mer liv och rörelse på torget, koffertloppmarknad, torghandel på lördagar under sommaren.
Eftersom en del av Skäldervikens föreningar saknades på mötet fick Pia i uppdrag att maila runt och höra om det fortfarande finns intresse för att träffas ett par gånger om året.

4. Nästa möte torsdagen den 14 september.

5. Ordföranden avslutade mötet och önskade oss alla en trevlig sommar.

Vid protokollet Torgny Bergström
Justeras Thomas Brorsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.