Styrelsemöte nr 1 2005

Protokoll nr 1 fört vid Skeldervikens Byalagets styrelsemöte  2005-01-20
Plats:
Matsalen, Errarpsskola

Närvarande: Thomas Brorson, Lars Flodmark, Evy Jansson, John Edholm, Johan Flodmark.

1.Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

2.Föregående protokoll justerades.

3.Grupperna redovisar.
Tennis: Banan och nätet är lagda i vinteride.
Strand och brygga: Bryggdelarna är upptagna. Gruppen träffas under februari för beslut om förstärkningsarbete.
Seniorgruppen: Skall träffas under januari.
Miljö och Natur: Ingen representant närvarande.
Grannsamverkan: Inget nytt att rapportera
Trafikgruppen: Ingen representant närvarande.
Barn, Ungdom, Skola: Ingen representant närvarande.
Historiegruppen: Ingen representant närvarande.
Studiecirklarna i släktforskning och digitalfoto har en livlig verksamhet.

4.Inkomna/avsända skrivelser: Mail från Lindqvist Bjärevägen 74. Skrivelsen kommer att behandlas under årsmötet.

5.Övriga frågor:
Kallelse till årsmötet skall ut runt den 23 januari. Kaffe serveras, Almviken och Stadsarkitektkontoret inbjudes. Torgny visar bilder under pausen. Gruppledarna redovisar själv sina arbeten.
Knutfesten: Ingen har visat intresse att ta tag i detta trots uppropet i Hamnposten.

6.Mötet avslutades.

Nästa möte: Årsmöte den 9 februari i skolmatsalen Errarps skola.

Evy Jansson
Justeras:
Thomas Brorson.

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.