Styrelsemöte nr 10 2004

Protokoll nr 10  fört vid Byalagets styrelsemöte 2004-11-04.
Plats:
Matsalen i Errarps skola.

Närvarande: Thomas Brorson, Torgny Bergström, Jan Jansson, Evy Jansson, John Edholm.

1. Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Föregående protokoll justerades.

3. Grupperna redovisar.
Tennis: Ingen representant närvarande.
Strand och brygga: Gruppen träffas i vinter för att diskutera hur bryggan skall stabiliseras.
Seniorgruppen: Den 16 november träffas gruppen klockan 14.00 hos Evy.
Miljö och Natur: Tyvärr kunde inte Arne Broman medverka vid vår växtvandring i våras i stället bidrager han med en artikel i Hamnposten.
Digitalfoto: Full fart två gånger kvar i höst
Grannsamverkan: Brotten ökar i byn.
Släktforskning: Aktivt och trevligt.
Trafikgruppen: Intet nytt.
Barn, Ungdom, Skola: Intet nytt.
Historiegruppen: Arbetet pågår med att skriva in vad våra gamla vykort innehåller.

4. Inkomna/avsända skrivelser: Behandlas under övriga frågor.

5. Övriga frågor:
a. Sandy Olsson berättar om sin resa till Nordpolen på församlingshemmet den 25 november klockan 19.00. Entré  20 kr (självkostnadspris).
b. Brev från bybo ang. användning av hotellet kommer att vidarebefordras till ägarna av fastigheten.
c. Det är dags att skriva artiklarna till Hamnposten, lämnas in senast 2 december.
Årsmötet får besluta om vi skall fortsätta att dela ut Hamnposten till samtliga hushåll eller bara till medlemmar.
d. Styrelsen beslutade att ge huvudorganisationen för grannsamverkan 50 öre per hushåll d.v.s. 300 kr.

6. Nästa styrelsemöte: den 2 december 2004 i skolmatsalen Errarps skola.

7. Mötet avslutas.

Evy Jansson

Justeras:
Thomas Brorson.

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.