Från motståndare till byggenskapen på Hotelltomten, Lotsen 15 m.fl.

Till
Ängelholms kommun
Kopia
Skeldervikens Byalag

Ärende:
Synpunkter på byggnationen vid gamla Restaurang Skälderviken.
Vi har genom Hamposten blivit informerde om Skeldervikens Byalags förslag för hotelltomten i en arkitekttävling.
Dessutm finner vi det märkligt att man kan gå ut med en arkitekttävling innan alla fastigheter är inköpta och statsplaner fastställda.
Våra synpunkter berör inte fastigheten lotsen (Restaurang Skälderviken). Även Byalagets ide om ”komfortboende” för äldre kan vara befogade, tror vi inte att detta är den ratta platsen.
De som undertecknat denna skrivelse anser att det inte skall ske någon bebyggelse i nuvarande parken av följande skäl:

1. Den planerade byggnationen vid gamla Restaurang Skalderviken på 20-25 bostadsrätter utgör en tillräcklig ”förtätning”av bebyggelsen i aktuellt område, ytterligare bebyggelse inåt i området skulle störa nuvarande bebyggelseform.

2. Befintligt parkområde med tillhörande lekplats och tennsbana utgör en oas och utnyttjas frekvent av bamfamiljer, barndaghem, för tennisutövande, och som promenad och träffpunkt för äldre.

3. Ett samhälles form och utveckling kräver att befintliga grönområden bevaras, speciellt med tanke på byggnationen i punkt l då det kommet att bli ett ökat behov att utnyttja parken.

4. Skäldervikens äldsta park har ett historiskt intresse med träd som inte går att återskapa.

Sammanfattning
Vi som undertecknat denna skrivelse kommer på alla sätt att motarbeta och överklaga byggnation i parkområdet.

Det här inlägget var publicerat i Artiklar. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.