Styrelsemöte nr 4 2004

Protokoll nr 4 från Skeldervikens Byalagets  styrelsemöte med representanter för Malvik AB.
2004-03-18. kl. 12.00.
Plats: Konferenslokalen på Skånemarin.
Närvarande
Malvik AB: Ulf Aronsohn, Ulf Leeman, Gösta Melin.
Byalaget: Thomas Brorson, Torgny Bergström, Lennart Rydberg,
John Edholm, Johan Flodmark, Jan Jansson, Evy Jansson.
§ 1. Ulf Aronsohn hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2. Ulf Leeman inleder med att visa en kartskiss över området och redogör för hur man i grova drag har tänkt sig att det skulle kunna utvecklas. Området har beteckningen Valhall 1:88 och Lotsen (Restaurang Skälderviken). Man har redan haft möten med kommunens representanter som ställt sig positiva till planerna så långt. Man siktar in sig på ett antal bostadsrätter, ev. 20-25 lägenheter. Dessutom är man intresserad av någon form av ”Komfortboende”. Det finns intresse för sådant boende från villaägare. Man vill bo kvar i Skälderviken men ha det mera lättskött. Istället blir ju villor lediga till ev. barnfamiljer. Man vill ordna ett gångstråk genom området med möjlighet till en utsiktsplats med sittplats.

§ 3. Från Byalagets sida vill man poängtera några för oss viktiga punkter.
– Tennisbanan, vill vi ha flyttad till någon lämplig plats. Förslag på platser var bl.a. magasinstomten vid järnvägen eller en upprustning av befintlig bana på Lingvallen.
– En utsiktsplats är viktig för Skälderviksborna.
– Lekplats
i någon form.
– Komfortboende. Önskemål från nuvarande villaägare som vill ha det mera lättskött.
– Café, samlingsplats. Kan bli svårt att ordna. Vi har ju Församlingshemmet med tisdagscafé.

När det gäller dessa punkter måste Byalaget agera och kontakta kommunens beslutsfattare. Placeringen av tennisbanan vid Lingvallen gillades. Det beslöts att Thomas kontaktar Kajsa Wedberg som förestår Lingvallen.

§ 4. Från Malvikens sida berättade man också att man funderade på att arrangera en arkitekttävlan med kanske 6 arkitekter. Resultatet skall bedömas av en jury bestående av folk från kommunledningen och byggnadsnämnden samt dessutom från Byalaget och andra.

§ 5. Byalagets ordförande tackade för inbjudan och även för en utsökt lunch.

§ 6. Dagens värd, Ulf Aronsohn tackade för visat intresse och hoppades på fler konstruktiva möten.

Evy Jansson

Justeras:
Ulf Aronsohn, Thomas Brorson
 

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.