Styrelsemöte nr 3 2003

Protokoll nr 02/03, fört vid styrelsen för Skeldervikens Byalags möte den 27/2 2003.
Plats: Matsalen i Errarps skola.

Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Lennart Rydberg, John Edholm, Birgitta Eliasson, Lars Flodmark, Torbjörn Ahl, Lene Hansson och Evy Jansson.
Förhindrade: Jan Jansson.

§1. Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2. Föregående protokoll upplästes och godkändes.
§3. Grupperna redovisar: 
§4. Natur- och Miljö, Torget : Föredragningen på årsmötet fick ett positivt mottagande. Beslöts att vi skulle kontakta Tekniska nämnden och bevaka att de pengar som avsatts till år 2004 blir använda. Styrelsen arbetar vidare med projektet.
Strand och brygga: Möte planeras till den ¾ 2003 kl. 19.00 på skolan.
Tennisgruppen: Torbjörn vill gärna dra ned på sitt engagemang och ber alla kolla om det finns någon som kan ta vid. Han meddelar att det är uppgjort med ”Källan” om uthyrningen. Uppmaning också på vår anslagstavla.
Historiegruppen: fortsätter med inventering av namn på fastigheterna i Skälderviken.
Grannsamverkan: Årsmöte vecka 10.
Seniorgrupp: Nästa möte den 17/3 kl. 13.00.
§5. Inkomna sända skrivelser: Svar från Valhallskonsortiet på skrivelse om Valhallsskogen. Se bilaga.
§6. Landsbygdens Dag den 28/6 : Ingen deltagare från oss.
§7. Övriga frågor. Lenes historieberättelse genomgicks och justerades.
Lokala utvecklingsprogrammet, vi skall till nästa möte uppdatera oss på det.
Redovisning om Bygdeforum den 8/2. Många föreningar var representerade, S. Utmarkens villaförening ville bli remissinstans, från vår förening önskade vi bättre information från kommunen men vi vill inte bli remissinstans.Torgny har ett förslag om hur informationen kan förbättras. Detta skall diskuteras på nästa styrelsemöte.
Hemsidan Torgny fortsätter med uppdateringen.
Översiktsplanen: Alla i byn skall inbjudas till nästa styrelsemöte . Vi lägger lappar till alla hushåll vecka 11.
Till stormötet delar styrelsen upp olika svsnitt som vi ansvarar för att kunna besvara.
Torgny: Kap. 4 och 5, Naturvård, Friluftsliv och rekreation.
Thomas Kap. 7 och 8 Bostäder, turism.
Jan Kap. 9 trafik.
John Kap.   10 och 11, driksvatten och avlopp.
Evy Kap. 6 kulturvärden.
Lars stöttar allmänt.
Nästa styrelsemöte blir den 20/3- 03. Styrelsen träffas kl. 18.30, mötet hålls kl. 19.00.
§8. Mötet avslutas.

Vid protokollet: Evy Jansson

Justeras: Thomas Brorsson.

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.