Styrelsemöte nr 7 2002

Protokoll fört vid Skeldervikens Byalags styrelsemöte 2002-07-08
Angående dubbelspåret.

Närvarande: Thomas Brorson, Torgny Bergström, Evy Jansson, Jan Jansson, Lotte Lamberth

Förhindrade: Lars Flodmark, Torbjörn Ahl, Birgitta Eliasson, John Edholm, Lennart Rydberg

Efter en promenad längs spåret fortsatte mötet hemma hos Jan och Evy som försåg oss med utmärkt förplägnad. Styrelsen tackar för omtanken.

1. Jan Jansson redogjorde för dubbelspårets placering vid Via Marina och nedanför Mesanvägen.

2. Sven John´s Udde: För att spara så mycket som möjligt av Sven Jons Udde beslutades att vi skall kontrollera med Banverket och Kommunen hur möjligheterna är att dra G.C. vägen norr om spåren mellan FBU lägret och Lingvallen. Om detta är möjligt bör man även flytta undergången, som nu är planerad vid gamla FBU lägret, längre bort vid hörnet Lägervägen-Dalvägen. Genomöres detta behöver enbart en liten del av udden beröras av spårombyggnaden.

3. Parken: Den planerade Parken vid gamla stationsområdet kanske hellre skulle användas som bostadsområde. Ett integrerat boende med handikappanpassade bostäder för äldre samt möjligheter för barnfamiljer och andra att samlas kring ett modernt område med närhet till marina, station och bad. Det är viktigt att området planeras på ett sådant sätt att utsikten för den bakomvarande inte störs.

4. Gamla Hamnområdet: Utformning bör vara föremål för samrådsmöte mellan berörda parter. Byalag, Fiskare, Boende i området mfl.

5. Kontakter: Kommunen skall kontaktas redan i höst för fortsatta diskussioner 
om frågorna runt spåren. Vem skall vi kontakta?

Nästa styrelsemöte. 
Blir på biblioteket den 2 september kl. 18.00

Thomas Brorsson 
Ordförande/tf sekreterare

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.