Styrelsemöte nr 6 2002

Protokoll fört vid Skeldervikens Byalags styrelsemöte 2002-06-10 

Närvarande: Thomas Brorson, Torgny Bergström, Evy Jansson, Jan Jansson, Lennart Rydberg, Lotte Lamberth, John Edholm

Förhindrade: Lars Flodmark, Torbjörn Ahl, Birgitta Eliasson

A. Ordföranden Thomas Brorsson hälsade styrelsen välkommen till dagens möte som var förlagt till sammanträdesrummet på biblioteket

B. Mötet godkände Byalagets protokoll från styrelsemötet den 15 maj.

C. Gruppernas redovisning:
Seniorgruppen planerar för nästa möte den 26 augusti.

Historiegruppen har haft avslutning för säsongen, grupparbetet återupptas till hösten. Skärmarna som används till fotomontage på jubileumsutställningen skall till biblioteket när utställningen är avslutad.

Miljö och Natur har lämnat synpunkter på torgets blivande utformning till arkitekt Lina Nygren som kommer att arbeta fram ett förslag till lösning. Gruppen kommer att inbjuda till slåtterdag med början kl. 18oo den 25 juni. Den tidigare beslutade slåtterdagen den 6 juli utgår.

Tennisgruppen. Den lilla boden på tennisplan är överflödig och skall om möjligt säljas. Torbjörn Ahl handlägger 

Strand och Brygga har monterat badbryggan samt sjösatt flotten till vilken ny förankringsutrustning anskaffats för 350 kr. 

D. Hemsidan.
Byalaget har en egen hemsida med adressen www.skelderviken.nu

E. Skrivelser 
Från Arne Santesson Banverket har Byalaget fått ett mail med tack för det senaste mötet och föreslagit den 2 sept. Kl. 18oo för nästa. Byalaget planerar för detta. Ordf. svarar positivt till Banverket. 

F. 150 års jubileet.
Funktionärerna under jubileet träffas vid Hunnabadet den 29 juni kl. 11oo. Den 30 juni träffas vi så många som möjligt kl. 10 för att städa efter festen. 

G. Ändrat datum för styrelsemöte.
På grund av vårt möte med Banverket den 2 sept. kl. 18oo skall även styrelsens månadsmöte läggs på denna dag men efter Banverksmötet.

H. Vindkraftverk.
Ängelholms kommun har översänt ett förslag till policy för placering av vindkraftverk inom kommunen. Styrelsen ser inget negativt i förslaget. Ordföranden besvarar skrivelsen positivt

I. Banverket.
Vid mötet med Banverket den 3 juni diskuterades gränsdragningen mellan området för badplatsen vid Sven jons udde och järnvägens och cykelstigens nya sträckning. Bo Gustafsson Ä kommun utsågs som kontaktman i frågor som berör bryggans ev. nya konstruktion och läge

J. Övrigt.
Evy och Jan Jansson inbjuder styrelsen till naturpromenad den 8 juli kl. 18oo. Samling på planen utanför Janssons. Vandringen har även syftet att begrunda konsekvenserna av dubbelspårets sträckning genom Skälderviken 

K. Nästa styrelsemöte. 

Blir på biblioteket den 2 sept. kl. 18.00

Thomas Brorsson John Edholm
Ordförande Sekreterare

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.