Styrelsemöte nr 5 2002

Protokoll nr. 5 fört vid styrelsen för Skeldervikens Byalags månadsmöte 2002-05-13

Närvarande: Thomas Brorson, Torgny Bergström, Evy Jansson, Jan Jansson, Lennart Rydberg, John Edholm

Förhindrade: Lars Flodmark, Torbjörn Ahl, Birgitta Eliasson

Övriga närvarande: Britt Bengtsson, Bertil Sjödin, Maj-Britt Barte, Karin Rönnerts, Mona Ellis, Elsie Alderin

A. Ordföranden Thomas Brorsson hälsade styrelsen, samt representanterna från Senior och Historiska grupperna som inbjudits speciellt, välkomna till mötet. Mötet hölls i ÄSSS klubbhus för att kunna bereda plats även till alla inbjudna deltagare.

B. Mötet godkände Byalagets protokoll från styrelsemötet den 14 april efter ändringar.

C. Gruppernas redovisning:
Seniorgruppen har haft möte den 8 april hos Ulla Lind på Trastvägen 2.
Evy Jansson redogjorde för mötesbesluten och överlämnade anteckningar från mötet. Bil 1.Historiegruppen kommer att anordna skärmutställning i samband med firandet av Skäldervikens 150 år som samhälle. Utställningen anordnas i kyrkans församlingshem den 29 juni mellan kl. 12oo-16oo. 4 st. skärmar lånas av Jan Andersson. Ytterligare behov beränas av Historiegruppen för ev. anskaffning av ytterligare skärmar för montage av bilder. Frågan om förvaring av skärmarna efter användandet är inte löst.
Gruppen träffas den 11 juni kl. 16oo för vidare förberedelser.
Fredagen den 28 juni skall gruppen träffas för montage av skärmarna mm.

Miljö och Natur har anordnat fågelskådning med Jan Jansson som ciceron. Turen gick till skogen vid reningsverket som är mycket fågelrik. Gruppen har även ordnat en kväll där området vid Hunnabadet och Sven Jons udde städades. Ytterligare städning av Sven Jons udde planeras till den 30 juni.

Strand och Brygga har tagit ut bryggan från vinterförvaringen. Monteringen kommer att ske torsdagarna den 16 maj, 23 maj samt 30 maj alla kl. 18oo, samling vid Sven Jons udde

D. Hemsidan.
Byalaget har en egen hemsida med adressen www.skelderviken.nu Hemsidan kommer att bestå av ”Hamnposten Direkt” Skäldervikens nättidning, ett kalendarium, styrelse och grupprotokoll, bilder både gamla och nya, presentation av grupperna, länkar till föreningar mm i Skälderviken och förhoppningsvis en hel del till med tiden.

E. Skrivelser
En del skrivelser med politiskt innehåll har kommit med anledning av valet i höst.Styrelsen beslutade att om möjligt inte engagera sig i sådana frågor inför valet

F. 150 års jubileet
Arbetsgruppen träffas den 22 maj för information om läget för förberedelserna

G. Hamnfesten
För att medverka i hamnfesten behövs 5 man per grupp som hjälper till den 2-4 aug.Gruppledarna redovisar resultatet med namn och telenr vid nästa möte.

H. Nästa styrelsemöte.

Blir på biblioteket den 10 juni kl. 18.45

Thomas Brorsson John Edholm
Ordförande Sekreterare

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.