Styrelsemöte nr 6 2001

Protokoll fört vid styrelsen för Skeldervikens Byalags månadsmöte 2001-06-18

Närvarande: Thomas Brorson, Evy Jansson, Jan Jansson, Lennart Rydberg, Torbjörn Ahl, Torgny Bergström, Birgitta Eliasson, , John Edholm

Förhindrade: Brith Åberg, Lars Flodmark, Sven Erik Johansson, Britt Bengtsson, Lotte Lamberth samt samordnare Lene Hansson

A. Ordföranden Thomas Brorson hälsade styrelsen välkomna till kvällens möte som var förlagt till förskolans lokaler på Bjällerödsvägen.

B. Byalagets protokoll från styrelsemötet den 23 maj godkändes

C. Grupperna redovisade :
Seniorgruppens protokoll från  sammanträdet den  28 maj bifogas som bilaga nr 1.

Evy Jansson rapporterade även att hon kontaktat Berit Friborg-Ellerström angående inventeringen av flöran i Valhallsskogen.

Trafikgruppen hade inget nytt att rapportera.

Barn och ungdomsgruppen rapporterade från  deras medverkan vid SIF:s  50 årsfest, som blev en regnig men trevlig tillställning.

Gruppen har fått förfrågan om att anordna en mindre fotbollsplan i parken vid tennisbanan. Birgitta och Torbjörn hör med markägaren och lämnar rapport om möjligheterna till nästa möte.

Tennisgruppen meddelar att de  vill behålla stugan vid tennisplanen och renovera i mindre omfattning

Naturgruppen har slåtterdag den 7 juli på ängen vid Sven Jons udde. Samling kl 9 oo i södra delen.  Alla bör delta och ta grannen med.

Strand och Brygga  skall återuppbygga bryggan efter stormskadorna. Vi ringer runt och budar folk för medverkan.  Birgitta Eliasson tar med korvar som vi grillar under kvällen.

Historiegruppen  kommer att haft säsongsavslutning den 31 maj  för att återkomma till hösten.

Grannsamverkan. Ledarna kommer att få brottsstatistik direkt från polisen för information inom det egna området

D. Skrivelser
1. Thomas Brorsson har sänt mail till arkitekten Elisabeth Weber där vi säger att byalaget vill delta i utformningen av torget och den nya park som ev. kommer att anläggas vid nya järnvägsstationen

2. Thomas skriver till kommunen om elslingan i Valhallsskogen  med önskemål om att avtal träffas med markägaren för att kunna gå in med underhållsinsatser.

E. Möte i Bygdeforum  hölls den 28 maj i kommunalhuset.  Torgny Bengtsson , Sven Erik Johansson och John Edholm deltog. Protokoll från mötet bifogas. Bil 2

F. Övrigt.
En extra Hamnpost beräknas bli utgiven strax innan nya skolan i Errarp tas i drift. Manusstopp 1 aug

G. Nästa möte
Enligt tidigare bestämd mötesordning blir mötet måndagen den 20 aug. kl 19oo i förskolans lokaler på Bjällerödsvägen.

Thomas Brorsson Ordförande

John Edholm v. Sekreterare

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.