Kategorier
Artiklar

Ett tidigt sommartecken

Nu är Sven Jons brygga återställd efter stormen Urd. Flaken är på plats i rätt ordning, hoppas vi. Bänkarna står där de skall och vimpeln är i topp. 10 grader i vattnet så nu kan entusiasterna börja bada från bryggan. De får dock nöja sig med vinterstegen tills i början på maj då vi kommer att […]

Kategorier
Protokoll

MoN protokoll 2017-04-05

Möte i Natur- och Miljögruppen 5 april 2017 i Byastugan Kerstin Paulsson, Torgny Bergström, Tore Rosengren, Anna-Stina Arnrup Vi är lite besvikna över att inte fler har hörsammat vår inbjudan ”Natur och Miljö i Skälderviken. Vad är viktigt för dig?” De senaste åren har vi mest ägnat oss åt området Sven Jons Udde- Hunnabadet – […]

Kategorier
Protokoll

Styrelsemöte nr 3 2017-03-22

Styrelsemöte nr 3 2017-03-22 Närvarande: Toiny Böös, Torgny Bergström, Karin Dacke Thall, Rolf Malmström,  Mats Holm, Lars Stavehaug, Malin Larsson, Kjell Erik Olsson,Kent Johansson, Sven Olof Hoffert, Tore Bernstrup, Lars Flodmark.   Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.  Protokolljustering. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.  Gruppernas redovisning Barn och Ungdomsgruppen: Gruppen inbjuder […]