Kategorier
Valhallsskogen

Valhallsskogen

Läget 2019-01-17 Turerna om en eventuell bostadsbebyggelse i Valhallskogen har genom åren varit många. Kommunens företrädare har ända fram till Fullmäktigesammanträdet den 28 augusti 2017 vidhållit att ingen nybyggnation skulle ske i skogen! Ett av mötets beslut blev emellertid att ett utredningsområde, för eventuell framtida bebyggelse,om ca 45 000 m2 skulle ingå i Översiktsplanen (ÖP […]

Kategorier
Protokoll

Styrelsemöte nr 1 2019-01-16

Närvarande: Toiny Böös, Torgny Bergström, Sven Olof Hoffert, Tomas Brorsson, Lars Flodmark, Jonna Karlsson, Tore Bernstrup, Jonas Roth och Karin Dacke Thall Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.  Protokolljustering. Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna.  Gruppernas redovisning Barn och Ungdomsgruppen: Gruppen har haft första mötet för året och planerat för 2019. Prioritering är […]

Kategorier
Artiklar

Knutsfest

Knutsfest Söndagen den 13 januari dansar vi ut julen på Skäldervikstorget. Festligheterna börjar klockan 16.00 och beräknas pågå en timme. Vi hjälps åt! ICA Källan bjuder på glögg och pepparkakor och gottepåsar till barnen förstås. Skeldervikens byalag ber tomten komma och ser till att allt fungerar. Och du kommer och ser till att det blir […]