Kategorier
Valhallsskogen

Resultatet av enkäten om Valhallsskogen

Resultatet av enkäten om Valhallsskogen Alla som bor i Skälderviken, Pomona eller Luntertun fick en lapp i sin brevlåda med en fråga från styrelsen i Skeldervikens Byalag: Vad vill du med Valhallsskogen? Anledningen var att det nu påbörjats en planprocess för att utreda möjligheterna att bygga bostäder i en del av Valhallsskogen. Det fanns två […]

Kategorier
Protokoll

Styrelsemöte nr 6, 2020-10-14

Skeldervikens Byalag Styrelsemöte nr 6, 14 oktober 2020 Närvarande; Toiny Böös, ordf. Torgny Bergström Sven-Olof Hoffert Mats Holm Jonna Karlsson Carin Olsson Lars Sumner, t.f. sekr. Ordförande hälsar välkomna och öppnar mötet. Protokollsjustering: Föregående mötesprotokoll justeras och läggs till handlingarna. Gruppernas redovisning: Barn och Ungdom: Valhallsskogens framtid engagerar gruppen, som vill arbeta för så stor […]

Kategorier
Valhallsskogen

Vad vill du med Valhallsskogen

Nu i de första dagarna i oktober lägger vi en lapp i alla brevlådor i Skälderviken, Pomona och Luntertun med frågan ”Vad vill du med Valhallsskogen”. Ditt svar lägger du i Byalagets brevlåda på anslagstavlan vid ICA Källan senast 14 oktober. Ju fler som svarar desto bättre underlag för vårt agerande. Läs eller ladda ner […]