Styrelsemöte 2024−04-09 nr 3

Skeldervikens Byalag

Styrelsemöte nr 3 2024−04-09

Närvarande: Jonna Karlsson, Karin Dacke Thall, Torgny Bergström, Boel Areskoug Bengtsson, Elisabeth Sandblom, Mats Holm och Inga-Lill Charlesson.

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. 

Protokolljustering: Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna. 

Information från de olika grupperna

Aktivitetsgruppen:
Gruppen har haft digitalt möte där planeringen har handlat om Påskreiset. Ca 30 personer kom till Lövängen den 1 april, där det var mycket aktiviteter med både Reiset, grillning, kickboard och annat kul.

Brygg gruppen:
Gruppen har planerat att sätta i trappan vid Sven Jons brygga den 21/4.

Byastugan:
Stugan är flitigt använd till bl a olika möten och tas väl hand om av besökarna.

Grannsamverkan:
Byalaget har fått problem med sin mailkonversation i grupp och Grannsamverkan håller på att reda ut var problemet finns.

Februari månad 2024 var det 5 st inbrott i Skälderviken, mars inga inbrott alls. Under de 3 första månaderna under 2024 har det varit 16 st inbrott i kommunen och i fjol var det 5 st vid samma tid, en klar ökning.

Historiegruppen:
Gruppen har haft träffar och också varit på Järnvägens museum med en föreläsning. Hans-Åke Jönsson kommer till tisdagscafèet den 16/4 och föreläser om järnvägen.

Gamla Hamnens dag:

Gruppen jobbar på med 2 st Ängelholmsförslag, gruppen tycker att dom har tappat kontakten med tjänstemännen på kommunen.

Gruppen undrar om andra byalag eller intresseföreningar har god kontakt med kommunen och kommer att forska vidare i detta.
Gruppen har haft ett första möte inför planering av Gamla Hamnen dagen.

Varje förening ordnar sin planering inför dagen.

Musikunderhållning – Ängladraget (samma som i fjol)

Ordförande beställer fika + sill från Källan.

Redaktionsgruppen:

Snart dags för Hamnposten, 15/5 sista dagen att lämna in material till redaktionsgruppen.

Dialog:

 • Oroliga bybor – vad händer i Valhallsskogen?

Många bybor har hört av sig till Byalaget om varför det avverkas i Valhallsskogen. Byalaget skickar dessa vidare till Valhallskonsortiet.

Tanken var att göra en glesning av en del av skogen. Fastighetsägare som har fastigheter nära skogen har hört av sig till Valhallskonsortiet om en oro för att en del träd ska ramla över deras tomter, därför har man även bestämt sig för att avverka de träd som står nära tomtgränser.

Byalaget ställer sig bakom Naturskyddsföreningens yttrande gällande avverkningen. Se bilaga.

 • Gamla Hamnens dag – gruppen fortsätter sin planering
 • Sommargrillning- förra året hade vi en grillning för alla engagerade medlemmar. Ska vi göra detta i år igen och i så fall vilket datum/tid?
 • Vi diskuterade beställning av nya T-shirts/västar i byalagets namn och det blir Torgny som tar kontakt med Tryckservice.
 • Uppdatering av infoblad på anslagstavlor – Vem tar hand om uppdateringen av tavlorna?
 • Banken råder Byalagets kassör att ändra konto för att få bättre ränta.

Beslut

 • Torgny Bergström uppdaterar alla 3 anslagstavlorna.
 • Sommargrillning – den 18/8 kl 17-19 i samband med metning på bryggan som är kl.14-17.
 • Kassören byter konto till Byalagets pengar efter råd från banken.
 • Ny punkt till dagordningen framöver: ”Kassören har ordet”
 • Nya västar med Byalagets logga beställs från Tryckservice, 25 st (5 st M 10 st L och 10 st XL) Marinblå med vit text, litet tryck fram och stort bak.

Nästa styrelsemöte är den 24/6 kl 18 i Byastugan.
Det blir då sommaravslutning med landgång.

Vid protokollet                             Justeras

Karin Dacke Thall                        Jonna Karlsson

Bilaga

Skrivelse till Skogsstyrelsen 2024-04-08
Från: Skogsgruppen/Naturskyddsföreningen Ängelholm

Hej,
Vi vill göra Skogsstyrelsen uppmärksam på att vi inom Skogsgruppen/Naturskyddsföreningen Ängelholm noterat ett klart övertramp i avverkningen med beteckning A 905-2024 Ängelholms kommun gällande Valhallskogen. 
Avverkningsanmälan inkom till Skogsstyrelsen 2024-01-10 och företrädare för Skogsgruppen ville träffa konsortiets företrädare där Lennart Ohlsson är kontaktperson i avverkningsanmälan. Detta skedde den 31 januari och anledningen till att vi ville träffa dem var att få ytterligare information om anledning/syfte med arbetet. 
De bekräftade i stort vad som stod i anmälan och vi från Skogsgruppen/Naturskyddsföreningen Ängelholm såg ingen anledning att stoppa anmälan men vi hade  synpunkter på när arbetet skulle startas upp. Vi var redan framme i slutet av januari och med tanke på det rika fågellivet i Valhallskogen (bl a entita och spillkråka). En av företrädarna för konsortiet bekräftade för oss att:

”Kommer inte vårt arbete igång senast början av mars kommer vi att senarelägga avverkningen till nästa år”

Arbetet med avverkningen kom igång den 3 april = cirka 3-4 veckor senare än utlovat vilket bryter mot reglerna mot att avsiktligt störa vilda fåglar, särskilt under deras häcknings- och uppfödningsperiod.
Vi vill att detta uppmärksammas på ett kraftfullt sätt i framtiden så att liknande inte inträffar.

Thomas Lidén
Skogsgruppen/Naturskyddsföreningen Ängelholm
0703-112576
molly66hatchet@gmail.com

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Både kommmentarer och trackbacks är stängda.