Ny översiktsplan för Ängelholms kommun

Vi i Skeldervikens Byalag tycker det är viktigt att vara med och påverka hur vår Kommun och inte minst Skälderviken och Pomona skall ”utvecklas”.

Vi tycker därför att du som delar detta intresse skall ta chansen och säga din mening och höra vad andra tycker.
På Kommunens hemsida kan du läsa mer bl.a. var de första träffarna kommer att vara.

Läs mer  www.engelholm.se/Kommun-politik/planer/Oversiktsplaner/Ny-oversiktsplan/

”Den nya översiktsplanen ska tas fram i en öppen process och grundas på en aktiv dialog med kommunala förvaltningar, organisationer, byalag, föreningar, myndigheter och allmänhet. Denna dialog kommer att ske på olika sätt via: hemsidan, dialogrum på torget, enkäter, intervjuer och öppna möten m m. Den nya översiktsplanen kommer att tas fram genom följande arbetsprocess:

  1. Definiera Ängelholms identitet.
  2. Ta fram en framtidsbild.
  3. Arbeta fram visioner och strategier.

Det första steget i arbetsprocessen, att definiera Ängelholms identitet, kommer att genomföras i enlighet med en metod som kallas ”Cultural planning”. Den handlar om att fånga platsens själ. Det är i det skedet arbetet är i nu.”

Den 8 mars kl 18:00-20:30 i matsalen på Toftaskolan i Munka Ljungby

Den 15 mars kl 18:00-20:30 i matsalen på Strövelstorps skola i Strövelstorp

Den 22 mars kl 18:00-20:30 i matsalen på Magnarps skola i Magnarp

Den 29 mars kl 18:00-20:30 i matsalen på Nyhemsskolan i Ängelholm

Kategori: Artiklar | Kommentera

Isberg

Det blåste rätt kraftigt från sydväst natten till den 23 februari. Det har satt sina spår utmed kusten. Den södra piren blev bitvis täckt med höga drivor av is och som vi ser på bilden hade det bildats riktiga ”Isberg” norr om Hunnabadet.

Det är stiligt att se på men nu hoppas vi att solen och varma vindar gör att vår lilla korta vinter snart är över.

Kategori: Artiklar | Kommentera

Adventstormen 2011

Söndag kvällen den 27 november 2011 var det rejält blåsigt men framför allt väldigt högt vatten.

Det har satt sina spår utmed hela kusten.

Cykelvägen norr om Sven Jons udde har helt krackelerat.

Kategori: Artiklar | Kommentera