Arkiv för kategori: Skrivelser

Till Ängelholms kommun om byggnation i Parken vid Tennisvägen

Skälderviken 2004-09-11 Ängelholm Kommun 262 80 Ängelholm Angående eventuell byggnation i Parken vid Tennisvägen, Hotellvägen i Skälderviken. Dnr 04-0567 Då det finns felaktigheter i de kringboendes protestskrivelse vill vi, genom att bifoga en kopia på artikeln i Hamnposten som det hänvisas till, klarlägga Skeldervikens Byalags ståndpunkt i frågan. Skeldervikens Byalag har inte något förslag på […]

Kategori: Skrivelser | Kommentera

Från Banverket om Utsläpp av avloppsvatten från Hallandsåstunneln till Skälderviken

Banverket, Petersberg, Båstad 2004-04-01 Projekt Hallandsås, Utsläpp av avloppsvatten från Hallandsåstunneln till Skälderviken  Vi har tagit del av ert brev och skall här försöka ge svar på de frågor som ställdes i brevet samt de kompletterande tre frågor som framkom under ert besök på Banverket fredagen den 26 mars 2004. Utgångspunkten är att Banverket har […]

Kategori: Skrivelser | Kommentera

Till Banverket om Utsläpp av avloppsvatten från Hallandsåstunneln till Skälderviken

Skälderviken 2004-03-08 Banverket Projektchef Christer Möller Projekt Hallandsås, Petersberg 269 96 Båstad Utsläpp av avloppsvatten från Hallandsåstunneln till Skälderviken. Efter att ha varit på informationsmötet på Errarps skola och därefter tagit del av DHI´s rapport om utspädningsförhållanden i Skälderviken tycker vi i Skeldervikens Byalag att det är fullständigt oacceptabelt att släppa ut vatten från tunnelbygget […]

Kategori: Skrivelser | Kommentera