Arkiv för kategori: Skrivelser

Från Hans Wallmark om Höghus i Valhallsskogen

Ängelholm 5 IX 2006 Bäste Thomas, Stort Tack för brev med synpunkter angående risken för ett åtta våningar högt hus i Skälderviken. Som du vet ägs inte Valhallsskogen av Ängelholms kommun. Detta faktum har genom åren skapat vissa problem. Inte minst finns från närboende men också från andra i kommunen önskningar och förhoppningar vad gäller […]

Kategori: Skrivelser | Kommentera

Till Kommunstyrelsen om Bullerplank

Ängelholm 2005-12-07 Ängelholms Kommun Kommunstyrelsen 262 80 Ängelholm Angående bullerplank vid dubbelspåret genom Skälderviken. Vi i Skeldervikens Byalag anser att det är av största vikt att på alla sätt ta vara på den fantastiska utsikten som finns ut över Skälderviken från byn. Framförallt kanske när man kommer körande utmed Valhallsvägen. Det är ju så att […]

Kategori: Skrivelser | Kommentera

Till Byggnadsnämnden om ”Hotelltomten” Lotsen 15 m.fl.

Skälderviken 2005-11-14 Ängelholms kommun Byggnadsnämnden 262 80 Ängelholm ”Hotelltomten” Kv. Lotsen 15 m fl. i Skälderviken. Skeldervikens Byalag har fått ta del av Planprogrammet för rubricerade. Styrelsen fick i uppdrag av medlemmarna vid årsmötet 2005 att bevaka vissa frågor. Här kommer våra synpunkter på den del av förslaget som innefattar dessa frågor. Byalagets styrelse skall […]

Kategori: Skrivelser | Kommentera