Kategorier
Skrivelser

Till Stadsarkitektkontoret. Remissvar Cykelplan 2010

Ängelholm 2010-02-10 Remissvar Cykelplan 2010 Vi läser med glädje att cykelvägar skall ha högsta prioritet och tycker att planen är väl genomarbetad och väl stämmer överens med de önskemål som vi i Skeldervikens Byalag har när det gäller området Skälderviken, Pomona. Vi har dock ett påpekande. Sträckan på Valhallsvägen från Fyrhustunneln fram till Bjärevägen och […]

Kategorier
Skrivelser

Insändare i NST angående Medborgarförslaget om planändring av Valhallsskogen

Medborgarförslag – skendemokrati eller begravning av medborgarnas förslag?   Man frågar sig meningen med medborgarförslag efter att ha läst Ängelholms kommunstyrelses beslut den 7 oktober 2009, § 247, angående ett förslag till förbättrat skydd av Valhallskogen som inlämnades till kommunfullmäktige i april av två närboende i Skälderviken respektive Pomona.   På Ängelholms kommuns hemsida inbjuds […]

Kategorier
Skrivelser

Till Tekniska kontoret om julgran på torget

Skälderviken 2009-09-21 Ängelholms kommun Tekniska kontoret                                                                                               Parkingenjör Maria Birgander   Kommunens ambition att alltid på bästa sätt hushålla med våra gemensamma skattepengar tycks i år drabba de kommunala julgranarna. Det är bra, de byar som vill ha en gran kan ordna det själv (det görs redan på en del håll). Sådana här små projekt […]